Parlamentul României

Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 1995 până la 24 decembrie 1996, fiind înlocuit prin Lege 142/1996;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituție, se abilitează Guvernul ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1996, să emită ordonanțe în domenii ce privesc:

a) ratificarea unor acorduri de plăți, împrumuturi externe sau de garantare a unor împrumuturi externe, precum și aprobarea aderării României la Fondul Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiații Naționali și Excedentele de Populație în Europa/Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei;

b) adoptarea, completarea și modificarea unor reglementări în domeniul financiar-fiscal privind: acordarea unor scutiri de la plata taxei pe valoarea adăugată și a unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen a unor venituri ale statului; unificarea și actualizarea reglementării cu privire la urmărirea și la executarea veniturilor bugetare; impunerea distinctă a veniturilor salariale realizate în aceeași unitate de învățământ peste norma didactică de bază; îmbunătățirea criteriilor de stabilire a categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de scutire a plății impozitului pe salarii; modificarea plafonului valoric în limita căruia se pot utiliza timbrele mobile pentru actele și faptele supuse taxelor de timbru; calificarea noțiunii de producție proprie în aplicarea regimului vamal aferent investițiilor străine; actualizarea taxelor de avizare a jocurilor de noroc; întărirea disciplinei financiar-valutare; compensarea creanțelor și angajamentelor la fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic;

c) îmbunătățirea sistemului de finanțare a unităților de cultură și a celor sportive finanțate din venituri extrabugetare și subvenții de la bugetul de stat, precum și a sistemului de salarizare a personalului din aceste unități;

d) completarea și modificarea sistemului de finanțare a cheltuielilor necesare tipăririi și difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar.

Art. 2. -

În baza art. 114 alin. (3) din Constituție, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1996, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 din prezenta lege vor fi înaintate Parlamentului, spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancțiunea încetării efectelor lor.

Ordonanțele depuse de Guvern, potrivit alin. 1, vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. -

În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate și depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonanțelor.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 27 decembrie 1995.

Nr. 130.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...