Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 152/2015 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2016 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 68/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 79 alin. (7) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum și ale Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă prețul de referință de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și vândută în anul 2016 de producătorii de energie electrică și termică ce beneficiază de bonus.

Art. 2. -  Derogări (1)

Se aprobă prețul reglementat de 159,77 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și vândută pe bază de contracte reglementate în orele de zi din anul 2016 de producătorii de energie electrică și termică ce beneficiază de bonus.

Art. 3. -  Derogări (1)

Se aprobă prețul reglementat de 117,48 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și vândută pe bază de contracte reglementate în orele de noapte din anul 2016 de producătorii de energie electrică și termică ce beneficiază de bonus.

Art. 4. -

Prin excepție de la prevederile art. 2 și 3, se aprobă prețul reglementat de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și vândută pe bază de contracte reglementate, atât în orele de zi, cât și în orele de noapte din anul 2016, de producătorii de energie electrică și termică ce beneficiază de bonus și care dețin/operează numai unități de cogenerare nedispecerizabile.

Art. 5. -

Prevederile prezentului ordin se aplică producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus, și celorlalți operatori economici implicați.

Art. 6. -

Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2014 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2015 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 5 noiembrie 2014.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 14 octombrie 2015.

Nr. 152.

;
se încarcă...