Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Ordinul nr. 301/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Norma de metrologie legală NML 021-05 "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)", cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezenta normă înlocuiește Norma tehnică de metrologie NTM 2-191-94 "Verificarea metrologică și exploatarea aparatelor de măsurat viteza de circulație a autovehiculelor - cinemometre", cu excepția cazurilor la care se referă art. 3.

Art. 3. -

Activitățile de evaluare a mijloacelor de măsurare în scopul acordării aprobărilor de model/completărilor la acestea, aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi finalizate în baza reglementărilor metrologice aplicabile, prevăzute în programele de evaluare.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

Unitățile din structura și în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și laboratoarele autorizate de acesta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data publicării lui.

p. Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,
Valentin Pătășanu

București, 23 noiembrie 2005.

Nr. 301.

;
se încarcă...