Ministerul Culturii și Cultelor

Ordinul nr. 2365/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secțiunea a 6-a din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2005 până la 08 noiembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2406/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza dispozițiilor art. 33 din cap. I secțiunea a 6-a din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul culturii și cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor cap. I secțiunea a 6-a din Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu

București, 10 noiembrie 2005.

Nr. 2.365.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor cap. I secțiunea a 6-a din Ordonanța
Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005

;
se încarcă...