Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 238/2005 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările și completările ulterioare

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.259/238

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 și 134 bis din 14 februarie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la capitolul II "Pachet minimal de servicii medicale" se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

"

D.I. Imunizări conform programului național de imunizări:

a) antituberculoasă - vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO;

f) împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică și antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;

h) împotriva difteriei și tetanosului - DT (revaccinare)

i) împotriva difteriei și tetanosului la adulți - dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului - dT sau VTA.

II. Antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut.

III. Alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Numărul de puncte pe serviciu este de 4 puncte/inoculare sau doză orală."

2. În anexa nr. 1, punctul 6 al literei A din capitolul I va avea următorul cuprins:

"

6.I. Imunizări conform programului național de imunizări:

a) antituberculoasă - vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO;

f) împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică și antirujeolică--antirubeolică--antiurliană;

h) împotriva difteriei și tetanosului - DT (revaccinare);

i) împotriva difteriei și tetanosului la adulți - dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;

II. antitetanos la gravide pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;

III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătății."

3. În anexa nr. 1, litera D din capitolul III va avea următorul cuprins:

"

D.I. Imunizări conform programului național de imunizări:

a) antituberculoasă - vaccin BCG;

b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;

c) testarea PPD;

d) antihepatită B;

e) antipoliomielitică VPO;

f) împotriva difteriei, tetanosului și tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);

g) antirujeolică și antirujeolică--antirubeolică--antiurliană;

h) împotriva difteriei și tetanosului - DT (revaccinare);

i) împotriva difteriei și tetanosului la adulți - dT (revaccinare);

j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;

II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;

III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătății."

4. În anexa nr. 9 la articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) Fondurile aprobate cu destinația de servicii medicale paraclinice, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor inițiale, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte adiționale la contractele inițiale și vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraților în anul curent în limita bugetului aprobat."

5. În anexa nr. 18, articolul 51 va avea următorul cuprins:

"

Art. 51. -

Fondurile suplimentare aprobate cu destinația de servicii medicale spitalicești, inclusiv medicamente în spital, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractate inițial, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiționale la contractele inițiale. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecărei unități sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii inițiale de contract/actelor adiționale, precum și nivelul de realizare a indicatorilor specifici în perioada de la începutul anului și până la sfârșitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adițional."

6. În anexa nr. 30 la articolul 17, ultimul paragraf al punctului 1 va avea următorul cuprins:

"

În situația în care la unele farmacii se înregistrează la sfârșitul unui trimestru, respectiv la sfârșitul unei luni a trimestrului IV 2005, sume neconsumate ca urmare a eliberării de medicamente cu și fără contribuție personală față de suma prevăzută pentru trimestrul respectiv/lună a trimestrului IV în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua valoarea contractată inițial cu sumele respective printr-un act adițional la contract. Sumele cuprinse în actul adițional vor fi contractate la farmaciile la care adresabilitatea crescută a dus la epuizarea sumei contractate, conform prevederilor lit. a) și b), printr-un act adițional. Aceste prevederi se aplică și pentru pct. 2, referitor la eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatita virală cronică, poliartrita reumatoidă, boli psihice."

7. În anexa nr. 30 la articolul 23, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:

"

În trimestrul IV 2005, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile, în limita fondurilor aprobate cu această destinație."

8. În anexa nr. 31 la articolul 11, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:

"

În trimestrul IV 2005, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile, în limita fondurilor aprobate cu această destinație."

9. În anexa nr. 37 la articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Fondurile aprobate cu destinația de servicii medicale de recuperare a sănătății, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor inițiale, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte adiționale la contractele inițiale și vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare a sănătății, acordate asiguraților în anul curent în limita bugetului aprobat."

10. În anexa nr. 39 la articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiționale, după caz, în limita fondurilor aprobate asistenței medicale de recuperare, avându-se în vedere condițiile de contractare a sumelor inițiale."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Cristian Vlădescu

;
se încarcă...