Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VI Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului

Art. 19. -

(1) Acceptarea unei cereri de intervenție nu îndreptățește titularul dreptului să solicite autorității vamale o compensație sau daune, în situația în care mărfurile prevăzute la art. 1 nu au fost descoperite de autoritatea vamală.

(2) Reținerea mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală și/sau suspendarea operațiunii de vămuire, în condițiile prezentei legi, nu angajează răspunderea autorității vamale față de persoanele care pot invoca un drept asupra mărfurilor prevăzute la art. 1, pentru eventualele prejudicii suferite de acestea ca rezultat al intervenției autorității vamale.

Art. 20. -

Cheltuielile legate de depozitarea, manipularea și păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, precum și cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli similare sunt în sarcina titularului dreptului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Dispoziții generale
Cererea de intervenție a autorității vamale
Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Contravenții
Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...