Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de
proprietate intelectuală

Art. 15. -

Mărfurile pentru care s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot intra sau ieși de pe teritoriul României ori în/din zonele libere sau antrepozite libere, nu pot fi importate, exportate, reexportate, plasate sub un regim vamal suspensiv.

Art. 16. -

(1) Mărfurile prevăzute la art. 15 pot avea următoarele destinații:

a) distrugerea, conform normelor legale în vigoare;

b) predarea cu titlu gratuit, în funcție de natura bunurilor, către instituții din domeniul ocrotirii sociale, organizații sau asociații nonprofit cu caracter umanitar, asociații ori cluburi sportive, instituții de învățământ sau persoane fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, dacă există acordul scris al titularului dreptului și dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, cu condiția de a nu fi comercializate.

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu exclude valorificarea de către titular a drepturilor sale pe cale judiciară, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Dispoziții generale
Cererea de intervenție a autorității vamale
Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Contravenții
Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...