Dispoziții tranzitorii și finale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL VII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. -

(1) Pentru cererile de intervenție depuse în baza prevederilor Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, cu modificările ulterioare, perioada de intervenție rămâne valabilă până la expirarea termenului aprobat, dacă titularul dreptului depune declarația prevăzută la art. 6 alin. (3) lit. a).

(2) Măsurile de reținere a mărfurilor și de suspendare a operațiunilor de vămuire inițiate de autoritatea vamală, potrivit Legii nr. 202/2000, cu modificările ulterioare, vor fi finalizate potrivit dispozițiilor prezentei legi.

Art. 22. -

Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 23. -

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor vor pune la dispoziție autorității vamale informațiile necesare pentru identificarea drepturilor protejate și a titularilor acestora.

Art. 24. -

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare.

Art. 25. -

În termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), Autoritatea Națională a Vămilor va elabora normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Dispoziții generale
Cererea de intervenție a autorității vamale
Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Contravenții
Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...