Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cererea de intervenție a autorității vamale -
SECȚIUNEA a 2-a
Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale

Art. 5. -

Pentru intervenția autorității vamale, titularul dreptului depune o cerere scrisă la Autoritatea Națională a Vămilor, al cărei model se stabilește prin normele de aplicare a prezentei legi.

Art. 6. -

(1) Cererea de intervenție trebuie să conțină următoarele informații obligatorii:

a) datele de identificare a titularului dreptului; Referințe în jurisprudență (1)

b) o descriere tehnică exactă și detaliată a mărfurilor originale, precum și fotografii ale acestora;

c) orice informație specifică pe care titularul o deține în legătură cu modalitatea de încălcare a dreptului său;

d) numele și adresa persoanei de contact desemnate de titularul dreptului.

(2) În măsura în care sunt cunoscute, titularul dreptului va furniza orice alte informații pe care le deține, cum ar fi:

a) valoarea mărfurilor originale înainte de taxare;

b) locul unde se află mărfurile sau destinația lor;

c) detalii pentru identificarea lotului sau a coletelor;

d) data prevăzută pentru sosirea sau plecarea mărfurilor;

e) mijloace de transport utilizate;

f) țara sau țările de fabricație și rutele folosite;

g) diferențele tehnice între mărfurile originale și cele susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;

h) denumirea și sediul persoanelor juridice autorizate să importe, să exporte sau să distribuie mărfurile.

(3) Cererea de intervenție va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) declarația titularului dreptului că își asumă responsabilitatea față de toate persoanele implicate, în situația în care acțiunea civilă în justiție sau plângerea penală nu își urmează cursul din cauza unei acțiuni sau omisiuni a titularului dreptului ori în cazul în care instanța stabilește că mărfurile nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală; prin aceeași declarație, titularul dreptului acceptă să suporte toate costurile ce decurg din păstrarea mărfurilor sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile de distrugere a mărfurilor;

b) dovada că este titularul dreptului.

(4) În cazul în care cererea de intervenție nu conține informațiile obligatorii prevăzute la alin. (1) și documentele prevăzute la alin. (3), Autoritatea Națională a Vămilor poate respinge această cerere printr-o decizie motivată în care se menționează și calea de atac; o nouă cerere poate fi depusă numai după completarea sa în mod corespunzător.

(5) Autoritatea Națională a Vămilor analizează cererea și comunică decizia sa în scris titularului dreptului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de intervenție.

(6) Împotriva deciziei de respingere a cererii de intervenție a autorității vamale titularul dreptului poate formula plângere la instanța de contencios administrativ competentă.

(7) Titularul dreptului este obligat ca, în termen de 15 zile de la încetarea protecției dreptului de proprietate intelectuală pe teritoriul României, să înștiințeze Autoritatea Națională a Vămilor cu privire la aceasta.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale
Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Acceptarea cererii de intervenție
;
se încarcă...