Contravenții | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Contravenții

Art. 17. - Referințe în jurisprudență (4)

(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) fapta declarantului/destinatarului/deținătorului mărfurilor de a introduce sau scoate de pe teritoriul României mărfurile stabilite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală; Referințe în jurisprudență (1)

b) neîndeplinirea de către titularul dreptului a obligației prevăzute la art. 6 alin. (7);

c) neîndeplinirea obligației de a nu comercializa mărfurile preluate în condițiile art. 16 alin. (1) lit. b).

(2) Contravențiile se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).

(3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), mărfurile care fac obiectul contravenției se confiscă, iar dacă nu mai pot fi identificate, contravenientul este obligat la plata contravalorii acestora; termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunii în cazul acestei contravenții curge de la data la care se stabilește, în condițiile prezentei legi, că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.

(4) Sancțiunile pot fi aplicate și persoanelor juridice.

(5) Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică prin proces-verbal încheiat potrivit prevederilor art. 185 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, pe personalul vamal care, potrivit atribuțiilor de serviciu, are calitatea de agent constatator al contravențiilor.

Art. 18. -

Contravențiilor prevăzute la art. 17 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Dispoziții generale
Cererea de intervenție a autorității vamale
Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Contravenții
Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...