Art 4 Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cererea de intervenție a autorității vamale - Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale -
Art. 4.
-

(1) În cazul în care nu este depusă o cerere de intervenție sau în perioada de acceptare a acesteia, autoritatea vamală poate să suspende operațiunea de vămuire și/sau să rețină pe o perioadă de 3 zile lucrătoare mărfurile aflate în una dintre situațiile la care face referire art. 1, dacă are suspiciunea că aceste mărfuri aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.

(2) Cu privire la această măsură autoritatea vamală notifică titularului dreptului și declarantului/deținătorului destinatarului mărfurilor, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți.

(3) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data la care titularul dreptului a primit notificarea.

(4) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) titularul dreptului nu depune o cerere de intervenție, autoritatea vamală ridică măsura de reținere a mărfurilor și/sau acordă liberul de vamă, dacă celelalte condiții legale sunt îndeplinite.

(5) În situația prevăzută la alin. (1), autoritatea vamală poate să solicite titularului dreptului informații referitoare la dreptul protejat, înaintea notificării acestuia în legătură cu o posibilă încălcare a unui drept de proprietate intelectuală.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale
Art 5 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 6 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 7 Acceptarea cererii de intervenție
Art 8 Acceptarea cererii de intervenție
Art 9 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 10 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 11 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 12 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 13 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 14 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
;
se încarcă...