Art 14 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Condițiile în care se face intervenția autorității vamale -
Art. 14.
- Referințe în jurisprudență (1)

(1) Autoritatea vamală va permite titularului dreptului și declarantului/destinatarului/deținătorului mărfurilor să examineze mărfurile susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, pentru care s-a luat măsura reținerii și/sau a suspendării operațiunii de vămuire.

(2) La solicitarea expresă a titularului dreptului, biroul vamal poate să preleveze eșantioane și să le pună la dispoziție acestuia, numai pentru a fi analizate în scopul utilizării rezultatului analizei în instanță.

(3) Când eșantioanele nu sunt distruse ca urmare a analizei, titularul dreptului le va returna după efectuarea acesteia, pe cât posibil înainte de eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă.

(4) Toate cheltuielile și responsabilitățile legate de analiza acestor eșantioane sunt în sarcina titularului dreptului.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Art 4 Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale
Art 5 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 6 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 7 Acceptarea cererii de intervenție
Art 8 Acceptarea cererii de intervenție
Art 9 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 10 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 11 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 12 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 13 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 14 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 15 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 16 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 17 Contravenții
Art 18 Contravenții
Art 19 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 20 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 24 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...