Art 13 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Condițiile în care se face intervenția autorității vamale -
Art. 13.
-

(1) Pentru a se stabili dacă s-a adus atingere unui drept de proprietate intelectuală, autoritatea vamală va comunica titularului dreptului, la cererea scrisă a acestuia, informații privind numele și adresa declarantului/destinatarului/deținătorului mărfurilor, originea și țara de expediție a mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, dacă autoritatea vamală deține aceste informații.

(2) Titularul dreptului care primește informațiile prevăzute la alin. (1) nu le poate utiliza decât în scopul aplicării prevederilor cuprinse la art. 10-12.

(3) Utilizarea acestor informații în alte condiții decât cele prevăzute la alin. (2) atrage angajarea răspunderii titularului dreptului și suspendarea intervenției.

(4) Dacă titularul dreptului continuă să încalce obligația prevăzută la alin. (2), autoritatea vamală poate refuza prelungirea perioadei de intervenție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale
Art 5 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 6 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 7 Acceptarea cererii de intervenție
Art 8 Acceptarea cererii de intervenție
Art 9 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 10 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 11 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 12 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 13 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 14 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 15 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 16 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 17 Contravenții
Art 18 Contravenții
Art 19 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 20 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 23 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...