Art 12 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Condițiile în care se face intervenția autorității vamale -
Art. 12.
- Reviste (1)

(1) În cazul mărfurilor susceptibile a aduce atingere drepturilor asupra desenelor și modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi, declarantul/deținătorul/destinatarul mărfurilor are posibilitatea de a obține eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, cu constituirea unei garanții, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) titularul dreptului să fi depus la Autoritatea Națională a Vămilor dovada formulării unei acțiuni civile în justiție sau a unei plângeri penale;

b) să nu se fi dispus pe cale judiciară măsura sechestrării sau indisponibilizării mărfurilor, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 11;

c) toate formalitățile vamale să fi fost îndeplinite, potrivit legii.

(2) Garanția prevăzută la alin. (1) trebuie să fie suficientă pentru a proteja interesele titularului dreptului și se constituie potrivit normelor de aplicare a prezentei legi; constituirea garanției nu aduce atingere altor posibilități de acțiune disponibile titularului dreptului, potrivit legii.

(3) În cazul în care acțiunea civilă în justiție sau plângerea penală a fost formulată altfel decât din inițiativa titularului dreptului asupra desenelor și modelelor industriale, brevetelor de invenție, certificatelor suplimentare de protecție sau brevetelor de soi, garanția va fi disponibilizată dacă, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării titularului dreptului, acesta nu face dovada inițierii unei proceduri legale privind mărfurile la care face referire alin. (1).

(4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu cel mult 10 zile lucrătoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale
Art 5 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 6 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 7 Acceptarea cererii de intervenție
Art 8 Acceptarea cererii de intervenție
Art 9 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 10 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 11 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 12 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 13 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 14 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 15 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 16 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 17 Contravenții
Art 18 Contravenții
Art 19 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 20 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA) - punct de plecare în apărarea mai eficientă a drepturilor de proprietate intelectuală
;
se încarcă...