Art 11 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale | Lege 344/2005

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Condițiile în care se face intervenția autorității vamale -
Art. 11.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe în jurisprudență (6), Hotărâri judecătorești

(1) Dacă, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind reținerea mărfurilor și/sau suspendarea operațiunii de vămuire, titularul dreptului nu face dovada formulării unei acțiuni civile în justiție sau a unei plângeri penale și dacă dispozițiile art. 10 nu sunt aplicabile, autoritatea vamală dispune eliberarea mărfurilor și/sau acordarea liberului de vamă, dacă celelalte condiții legale sunt îndeplinite. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) În cazuri întemeiate, la cererea scrisă a titularului dreptului, Autoritatea Națională a Vămilor poate prelungi termenul prevăzut la alin. (1) cu cel mult 10 zile lucrătoare. Caută hotărâri judecătorești

(3) În cazul mărfurilor perisabile, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, perioada la care se face referire la alin. (1) este de 3 zile lucrătoare, fără posibilitatea de a fi prelungită.

(4) În situația în care titularul dreptului formulează o acțiune civilă în instanță sau o plângere penală, autoritatea vamală reține mărfurile până la data când hotărârea judecătorească rămâne definitivă și irevocabilă. Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 344/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Măsuri prealabile depunerii cererii de intervenție a autorității vamale
Art 5 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 6 Depunerea și analizarea cererii de intervenție a autorității vamale
Art 7 Acceptarea cererii de intervenție
Art 8 Acceptarea cererii de intervenție
Art 9 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 10 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 11 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 12 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 13 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 14 Condițiile în care se face intervenția autorității vamale
Art 15 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 16 Prevederi aplicabile mărfurilor care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală
Art 17 Contravenții
Art 18 Contravenții
Art 19 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 20 Responsabilitatea autorității vamale și a titularului dreptului
Art 21 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...