Art 8 | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 8. -

(1) Dovada perioadelor prevăzute la art. 6 se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte doveditoare întocmite conform legii și emise de unitățile angajatoare sau de alte instituții competente, după cum urmează:

a) în cazul în care persoana îndreptățită să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației nu posedă carnet de muncă ori anumite perioade în care a desfășurat activitate artistic-interpretativă în temeiul unui contract individual de muncă nu au fost înscrise în carnetul de muncă, dovada vechimii în muncă se face cu adeverințe emise în condițiile legii de unitățile angajatoare, din care să rezulte data de începere și încetare a raportului de muncă, precum și confirmarea plății contribuției sociale de stat;

b) în cazul în care persoana îndreptățită să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației a prestat activitate artistic-interpretativă în regim de colaborare prin încheierea unor contracte, cu excepția contractului individual de muncă, dovada perioadei de activitate desfășurate se face cu adeverințe emise în condițiile legii de unitățile angajatoare.

(2) Adeverințele prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să conțină următoarele informații:

a) data de începere și de încetare a colaborării;

b) locul în care s-a desfășurat activitatea;

c) onorariul brut sau net, după caz;

d) impozitul reținut;

e) distincțiile și premiile obținute;

f) natura și genul activității desfășurate, respectiv: eveniment artistic național sau internațional, festival, gală, turneu artistic în străinătate, concurs, realizarea unei emisiuni TV, realizarea unei înregistrări muzicale, interpretarea unui rol într-o producție cinematografică de lung sau de scurt metraj etc.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
;
se încarcă...