Art 14 | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 14. -

În vederea atestării calității de beneficiar al indemnizației și stabilirii perioadei de activitate artistic-interpretativă, la Comisie se depun următoarele documente:

a) cererea privind atestarea calității de beneficiar al indemnizației;

b) procură specială, în cazul în care cererea se face prin mandatar;

c) împuternicirea persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, în cazul cererilor formulate de UALPR;

d) actul de identitate/pașaportul, în copie legalizată, al persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, din care să rezulte ultimul domiciliu al acesteia;

e) declarația persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, pe propria răspundere, sub sancțiunea săvârșirii infracțiunii de fals în declarații, că perioadele de activitate artistic-interpretative pentru care solicită acordarea indemnizației nu au fost valorificate pentru obținerea unei pensii în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

f) atestatul de artist liber-profesionist sau diploma de studii superioare de specialitate care se echivalează cu atestat categoria I, în copie legalizată;

g) documentele justificative care atestă faptul că solicitantul a fost distribuit preponderent în roluri principale, respectiv în roluri secundare;

h) adeverințele eliberate de Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum și de către orice altă instituție publică sau persoană juridică de profil, care atestă că solicitantul a prestat activități artistic-interpretative în regim de colaborare;

i) documentele sau înscrisurile recunoscute ca fiind publice, care să ateste obținerea unor premii sau distincții prin participarea la evenimente artistice naționale ori internaționale de prestigiu;

j) carnetul de muncă, în copie legalizată;

k) dovada veniturilor realizate, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) din lege;

l) actele medicale emise de medicul specialist în medicina muncii, prin care se certifică dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite potrivit art. 9 alin. (2) din lege.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
;
se încarcă...