Art 13 | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 13. -

(1) Procura specială se eliberează de notarii publici de pe teritoriul României sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

(2) Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente:

a) numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate/pașaportul persoanei îndreptățite să solicite atestarea calității de beneficiar al indemnizației, valabil la data eliberării procurii, precum și ale mandatarului;

b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru atestarea calității de beneficiar, deschiderea contului curent personal, încasarea indemnizației pentru plăți curente și restante sau, după caz, semnarea extrasului de cont;

c) precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului dreptului la indemnizație, inclusiv obligația de a anunța în termen, casei teritoriale de pensii, orice schimbare intervenită în situația titularului, de natură să modifice sau să înceteze dreptul la indemnizație.

(3) În cazul statelor semnatare ale Convenției de la Haga, procura specială este valabilă numai dacă este însoțită de apostila eliberată de autoritatea competentă, potrivit legislației naționale a statului de la care emană documentul.

(4) Procura specială are valabilitate 18 luni și poate fi actualizată.

Acesta este un fragment din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România din 24.11.2005 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
;
se încarcă...