Art 6 Dispoziții generale | Ordonanță de urgență 158/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 6.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au obligația să calculeze și să vireze casei de asigurări de sănătate cota de contribuție pentru concedii și indemnizații; acestea au obligația să anunțe lunar casei de asigurări de sănătate schimbările de natură să modifice elementele de calcul pentru plata contribuției. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) au obligația plății cotei de contribuție pentru concedii și indemnizații de 0,75%, aplicată la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislației financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natură salarială. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) În situația persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de 0,75% se datorează asupra drepturilor reprezentând indemnizație de șomaj. Modificări (2), Jurisprudență

(4) În situația persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cota de contribuție pentru concedii și indemnizații de 0,75% se datorează asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (2), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 158/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 13 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 14 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 15 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 16 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Reviste:
14. Neincluderea în cazul unui salariat în baza de calcul al indemnizației pentru concediu medical a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor sau a diferențelor de drepturi salariale obținute în temeiul unor hotărâri judecătorești pentru o perioadă anterioară celei de 6 luni prevăzută de art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005
;
se încarcă...