Art 12 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă | Ordonanță de urgență 158/2005

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă -
Art. 12.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, în funcție de numărul de angajați avut la data ivirii incapacității temporare de muncă a asiguratului, astfel: Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

a) până la 20 de angajați, din prima zi până în a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;

b) între 21-100 de angajați, din prima zi până în a 12-a zi de incapacitate temporară de muncă;

c) peste 100 de angajați, din prima zi până în a 17-a zi de incapacitate temporară de muncă;

B. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C și alin. (2). Modificări (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
    Prin cererea completatoare, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la suma de 430.000 lei cu titlu de daune morale, pentru conduita șicanatorie și profund discreționară pe toată perioada de hărțuire morală, care i-a adus simptome psihosomatice severe: tristețe, stres, tulburări de somn, scăderea stimei de sine, sentimente de autoculpabilizare, neliniște sufletească. 
    Nu pot fi primite criticile potrivit cărora acest capăt de cerere nu putea fi soluționat mai înainte de soluționarea capătului de cerere privind concedierea, care a fost disjuns, cu atât mai mult cu cât contestația formulată împotriva deciziei de concediere a fost respinsă, ca tardiv formulată, prin aceeași sentință dispunându-se și disjungerea capetelor de cerere privind drepturile bănești și daunele morale și formarea unui nou dosar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 158/2005:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 13 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 14 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 15 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 16 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 17 Concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă
Art 18 Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
Art 19 Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
Art 20 Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
Art 21 Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
Art 22 Concediile și indemnizațiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă
Reviste:
14. Neincluderea în cazul unui salariat în baza de calcul al indemnizației pentru concediu medical a veniturilor din cedarea folosinței bunurilor sau a diferențelor de drepturi salariale obținute în temeiul unor hotărâri judecătorești pentru o perioadă anterioară celei de 6 luni prevăzută de art. 10 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005
Concediul medical: Situații specifice în practică
Angajatorii români, taxe mai puține la stat în cazul concediilor medicale
Aplicabilitatea legislației muncii cetățenilor străini. Dovada incapacității temporare de muncă
Senatul a adoptat modificări importante la concediul medical
Plata indemnizației de concediu medical conform art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005
Doctrină:
Daunele morale în contencios administrativ, în litigii cu profesioniști, de muncă și de asigurări sociale. Practică judiciară
;
se încarcă...