Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 18/2015 pentru modificarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 octombrie 2015 până la 14 noiembrie 2018, fiind abrogat prin Normă 18/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 29 alin. (4), art. 74-76 și art. 77 alin. (1) și (2) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 23 lit. f) și art. 24 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 7 octombrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Articol unic. -

Norma nr. 2/2011 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 2/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Participantul poate, în orice moment, să suspende, să înceteze plata contribuției sau să modifice nivelul acesteia, în condițiile Legii și cu respectarea prevederilor prospectului schemei de pensii facultative."

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 8 octombrie 2015.

Nr. 18.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...