Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4680/2005 pentru completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 noiembrie 2005 până la 21 iulie 2008, fiind abrogat prin Ordin 4653/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Conform Hotărârii Guvernului nr. 2.134/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizații lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura și civilizația românească în străinătate și Metodologiei Institutului Limbii Române de selectare a lectorilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 6 septembrie 2004, se completează după cum urmează:

- Regulamentul de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate se completează conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

- după anexa la ordin, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 - Regulament de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare a limbii române în învățământul preuniversitar în străinătate, al cărui cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Mircea Miclea

București, 27 iulie 2005.

Nr. 4.680.

ANEXA Nr. 1

Anexa la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.547/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate se completează după cum urmează:

- La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

"

(2) În cazul în care nu este depusă nici o candidatură din partea cadrelor didactice universitare, la solicitarea expresă a partenerilor străini Institutul Limbii Române va permite participarea la concurs a profesorilor din învățământul preuniversitar. În acest caz Institutul Limbii Române va informa persoanele interesate și prin transmiterea unei circulare inspectoratelor școlare.

(3) Candidaților din învățământul preuniversitar li se vor aplica prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de predare a limbii române în învățământul preuniversitar în străinătate."

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea
posturilor didactice de predare a limbii române în învățământul
preuniversitar în străinătate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...