Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 236/2005 pentru aprobarea Metodologiei de analiză, evaluare și restructurare a unităților sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii și decontării obligațiilor restante la data de 31 mai 2005

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.226/236

Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

În temeiul prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătatea publică, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005,

văzând Referatul de aprobare nr. E.N./4.201/3.928 din 21 noiembrie 2005 al secretarului general al Ministerului Sănătății și al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de analiză, evaluare și restructurare a unităților sanitare cu paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii și decontării obligațiilor restante la data de 31 mai 2005, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, casele de asigurări de sănătate, precum și unitățile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică și unităților sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Gheorghe Eugen Nicolăescu Cristian Vlădescu

ANEXĂ

METODOLOGIE
de analiză, evaluare și restructurare a unităților sanitare cu
paturi în vederea prevenirii înregistrării de noi datorii și
decontării obligațiilor restante la data de 31 mai 2005

;
se încarcă...