Organizarea și funcționarea Agenției | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea Agenției

Art. 7. -

(1) Agenția este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului educației și cercetării, pe bază de concurs organizat în condițiile legii, care are și calitatea de ordonator terțiar de credite.

(2) Agenția are un număr maxim de 30 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru unitățile de învățământ și cercetare care funcționează în subordinea și coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. Modificări (1)

(3) Agenția folosește colaboratori externi, experți în domeniul său de activitate, remunerați conform legii.

(4) Structura organizatorică, regulamentul de funcționare și atribuțiile personalului se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea Agenției, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Agenția poate înființa, prin ordin al ministrului educației și cercetării, sedii secundare și sucursale în teritoriu, în vederea realizării misiunilor și atribuțiilor sale.

Art. 8. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Veniturile proprii ale Agenției provin din tarife percepute beneficiarilor activităților de consultanță și asistență tehnică, precum și din derularea de proiecte naționale și internaționale, din contracte cu operatori economici, din organizarea de manifestări naționale și internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri realizate în condițiile legii.

(3) Pentru activitățile realizate, Agenția poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(4) Agenția poate contribui din bugetul propriu cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor internaționale acordate României, în conformitate cu cerințele acestora.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Dispoziții generale
Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Organizarea și funcționarea Agenției
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...