Dispoziții tranzitorii și finale | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 9. -

Pentru îndeplinirea misiunilor sale, Agenția preia patrimoniul, toate drepturile și obligațiile, infrastructura logistică, personalul, baza de date și arhiva Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social - APART prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data hotărârii, pe baza bilanțului contabil încheiat la data de 30 iunie 2005.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001 privind înființarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social și participarea României la Programul TEMPUS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri punctul XIX din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

"

XIX. Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART - venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat."

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Dispoziții generale
Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Organizarea și funcționarea Agenției
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...