Dispoziții generale | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART, denumită în continuare Agenție, instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, prin reorganizarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social - APART, care se desființează.

(2) Agenția este autoritatea națională pentru stabilirea și actualizarea periodică a cadrului național al calificărilor din învățământul superior.

(3) Agenția are sediul în municipiul București, bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sectorul 5.

Art. 2. -

În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) calificarea este rezultatul învățării obținut prin parcurgerea și finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare;

b) calificările din învățământul superior sunt descrise în termeni de cunoștințe, abilități și competențe personale și profesionale;

c) cadrul național al calificărilor cuprinde în mod progresiv și corelat gradele, diplomele și certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învățare. Cadrul național este comparabil și compatibil cu cel european corespunzător.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Dispoziții generale
Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Organizarea și funcționarea Agenției
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...