Art 8 Organizarea și funcționarea Agenției | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Agenției -
Art. 8.
-

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(2) Veniturile proprii ale Agenției provin din tarife percepute beneficiarilor activităților de consultanță și asistență tehnică, precum și din derularea de proiecte naționale și internaționale, din contracte cu operatori economici, din organizarea de manifestări naționale și internaționale, donații, sponsorizări și din alte venituri realizate în condițiile legii.

(3) Pentru activitățile realizate, Agenția poate percepe tarife de la beneficiari, cuantumul acestora fiind stabilit prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(4) Agenția poate contribui din bugetul propriu cu o cotă-parte la proiectele din cadrul programelor internaționale acordate României, în conformitate cu cerințele acestora.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 4 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 5 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 6 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 7 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 8 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 10 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 11 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...