Art 5 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției -
Art. 5.
-

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Agenția desfășoară următoarele activități:

a) pune în aplicare politicile și strategiile de dezvoltare ale Ministerului Educației și Cercetării și colaborează cu Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și cu Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în elaborarea de criterii și standarde referitoare la calificările din învățământul superior din România;

b) organizează consultări periodice cu autorități și instituții ale statului, sindicate, patronate și organizații neguvernamentale, precum și cu organizațiile de specialitate ale minorităților naționale cu privire la calificările din învățământul superior sau răspunde la solicitările acestora;

c) organizează consultări periodice cu reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior și ai mediului economico-social pentru a evalua corelarea dintre cadrul național al calificărilor din învățământul superior și evoluția pieței forței de muncă;

d) monitorizează compatibilitatea și asigură conexiunea dintre cadrul național al calificărilor din învățământul superior cu cel corespunzător din învățământul preuniversitar;

e) monitorizează compatibilitatea și conexiunea dintre cadrul național și cel european al calificărilor din învățământul superior;

f) colaborează cu instituții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a cadrului calificărilor din învățământul superior;

g) elaborează, menține și actualizează Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior din România;

h) elaborează periodic rapoarte de autoevaluare a calității propriei activități în vederea pregătirii evaluării externe de către instituții similare din alte țări;

i) publică manuale și ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor și în alte domenii conexe;

j) concepe și implementează programe și proiecte naționale, internaționale sau ale Uniunii Europene pentru îndeplinirea misiunilor sale;

k) participă la derularea unor programe sau proiecte finanțate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;

l) efectuează activități de transfer de cunoștințe, formare, consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate;

m) colaborează cu organismele care au atribuții de dezvoltare regională pentru realizarea și implementarea strategiilor de dezvoltare și inovare regională, precum și pentru analiza periodică a relației dintre calificări și piața forței de muncă;

n) diseminează informații specifice prin studii de impact și buletine informative;

o) administrează și gestionează resursele financiare alocate de la bugetul de stat și pe cele rezultate din venituri proprii;

p) publică anual un raport cu privire la propria activitate.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 4 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 5 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 6 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 7 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 8 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 10 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 11 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...