Art 4 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției -
Art. 4.
-

(1) Agenția are următoarele atribuții:

a) elaborează, gestionează și actualizează periodic cadrul național al calificărilor din învățământul superior;

b) stabilește, menține și actualizează periodic metodologia de elaborare și atestare a calificărilor din învățământul superior;

c) formulează și revizuiește periodic, pe baza bunelor practici, standardele naționale de referință și elementele descriptive ale calificărilor din învățământul superior;

d) emite recomandări către instituțiile de învățământ superior, referitoare la compatibilizarea curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învățământului superior cu standardele cadrului național al calificărilor;

e) propune Ministerului Educației și Cercetării acte normative privind cadrul național al calificărilor din învățământul superior din România, precum și pentru recunoașterea competențelor și experienței profesionale dobândite pe parcursul vieții;

f) identifică, susține și promovează acțiuni de cooperare prin dezvoltarea de parteneriate specifice între universități, operatori economici, instituții și organizații din România și din străinătate, prin elaborarea și implementarea de programe și proiecte specifice;

g) facilitează absorbția absolvenților învățământului superior de către piața forței de muncă, prin programe și proiecte specifice;

h) promovează programe de formare continuă, specializare, conversie și reconversie profesională, pe termen lung și mediu, pentru personalul angajat al instituțiilor de învățământ superior, al operatorilor economici și al altor organizații;

i) asigură consultanță și asistență tehnică în domeniul său de activitate.

(2) Agenția exercită și alte atribuții specifice în domeniul său de activitate, care se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 4 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 5 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 6 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 7 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 8 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 10 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 11 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...