Art 3 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției | Hotărâre 1357/2005

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției -
Art. 3.
-

Agenția are următoarele misiuni principale:

a) elaborarea, implementarea și actualizarea cadrului național al calificărilor din învățământul superior privind dezvoltarea, recunoașterea și atestarea calificărilor pe baza cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite de beneficiarii sistemului de învățământ superior;

b) analiza compatibilității curriculei specializărilor din cadrul domeniilor fundamentale ale învățământului superior cu standardele cadrului național al calificărilor;

c) implicarea instituțiilor de învățământ superior din România în dezvoltarea unei societăți europene bazate pe cunoaștere și productivitate, cu o economie competitivă și dinamică;

d) promovarea deschiderii instituțiilor de învățământ superior spre mediul economico-social prin acțiuni de cooperare între instituții de învățământ superior, operatori economici, alte organizații, pentru dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pieței forței de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universităților din România și pentru transferul de cunoștințe.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1357/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Calificările din Învățământul Superior și Parteneriat cu Mediul Economic și Social - ACPART. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1357/2005:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 4 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 5 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 6 Misiunile, atribuțiile și activitățile Agenției
Art 7 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 8 Organizarea și funcționarea Agenției
Art 9 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 10 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 11 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...