Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ordinul nr. 1746/2005 privind aprobarea Listei organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 noiembrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 36 alin. (3) și (5) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

Art. 2. -

Organismele cuprinse în lista prevăzută la art. 1 își pot exercita atribuțiile ce le revin pentru atestarea conformității produselor pentru construcții, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, pe o perioadă limitată, până la data intrării în vigoare a Protocolului sectorial PECA sau până la data aderării României la Uniunea Europeană, dacă un astfel de protocol nu a fost încheiat anterior.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 254/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând organismele recunoscute în domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 15 martie 2005, cu completările ulterioare, se abrogă.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 20 octombrie 2005.

Nr. 1.746.

ANEXĂ

LISTA
organismelor recunoscute în domeniul produselor pentru construcții

Denumirea și adresa organismului recunoscut Numărul de identificare în Registrul organismelor recunoscute Familii de produse/ Utilizări preconizate Numărul tabelului1) Sistemul de atestare a conformității2) Funcția organismului3)
ICECON CERT aparținând de ICECON S.A. cu sediul în: București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, Cod poștal 021652 12 OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Organism de certificare produs
ÎMBINĂRI STRUCTURALE 3.3.1
─────
2.8
Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ȘI ACCESORII: 3.4.1-3.4.3 2.9;
───────────
2.11
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse din lemn masiv pentru structuri
- Produse lamelate încleiate pentru structuri și alte produse din lemn încleiat
DISPOZITIVE FIXE ȘI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAȚIE: 3.6.1-3.6.2 ─────────── 213; 214; 215; 216; 217 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru marcarea drumurilor
- Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent
- Stâlpi de iluminare a drumurilor
- Sisteme de restricționare pentru vehicule
- Sisteme de restricționare pentru pietoni
PRODUSE DIN IPSOS 3.7.1-3.7.4 ─────────── 2.18 Sistem 1 Organism de certificare produs
OBIECTE SANITARE: 3.8.1
─────
2.19
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Toalete publice modulare și grupuri de toaletă
PEREȚI CORTINĂ 3.9.1
─────
220
Sistem 1 Organism de certificare produs
PANOURI PE BAZĂ DE LEMN 3.10.1-3.10.2 ───────────── 2.21; 2.22 Sistem 1 Organism de certificare produs
PARDOSELI 3.12.1-3.12.2 ───────────── 226; 227; 228 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru pardoseli rigide
- Pardoseli elastice și textile
- Materiale pentru șape de pardoseală
PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE: 3.13.1-3.13.4 ───────────── 2.30 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Elemente de construcție metalice pentru structuri
PRODUSE TERMOIZOLANTE 3.19.1-3.19.2 ───────────── 2.38 Sistem 1 Organism de certificare produs
MEMBRANE 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 Sistem 1 Organism de certificare produs
UȘI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORȚI ȘI FERONERIE AFERENTĂ: 3.21.1
──────
240; 241; 242
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Uși și porți (cu sau fără feronerie aferentă), pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă), pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Feronerie pentru clădiri aferentă ușilor și porților, pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.46 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Fibre pentru utilizări structurale
- Adaosuri de tip II 2.44 Sistem 1
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.47; 2.48 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Adezivi pentru plăci
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural
APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAȚIULUI 3.25.1-3.25.2 ───────────── 2.49; 2.50 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Aparate de încălzire a spațiului fără sursă de energie internă
- Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi și lichizi
ȚEVI, REZERVOARE ȘI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APĂ DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN 3.26.1-3.26.5 ───────────── 2.51 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Rezervoare, canale și conducte de protecție pentru utilizări în instalații de transport/distribuție/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevăzut pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire a clădirii
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR: 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.64; 2.65 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Mixturi bituminoase
- Tratamente de suprafață
STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ȘI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ: 3.31.1-3.31.6 ───────────── 267; 269; 270; 271 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Panouri de sticlă plană și curbată, pentru utilizări ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Vitraj izolant, pentru utilizare ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Cărămizi de sticlă, pentru vitraje anti-glonț sau antideflagrante
- Panouri de pereți din cărămizi de sticlă, pentru utilizare la compartimentări anti-foc sau ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant
Seturi de etanșare cu rol structural 3.32.1
─────
2.72
Sistem 1 Organism de certificare produs
Ancore metalice pentru utilizare în beton (tip sarcină grea) 3.33.1
──────
2.73
Sistem 1 Organism de certificare produs
Ancore metalice de injecție pentru utilizare în zidării 3.35.1
──────
2.75
Sistem 1 Organism de certificare produs
SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ/SETURI CU TENCUIALĂ 3.37.1
──────
2.77
Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE 3.39.1-3.39.5 ───────────── 2.79 Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ȘI BETON 3.40.1
──────
2.80
Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE HIDROIZOLAȚII DE ACOPERIȘ APLICATE LICHID 3.42.1-3.42.3 ───────────── 2.82 Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE ACOPERIȘURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE (CU EXCEPȚIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) 3.43.1-3.43.3 ───────────── 2.83 Sistem 1 Organism de certificare produs
Grinzi și stâlpi din compozite ușoare pe bază de lemn 3.45.1
──────
2.85
Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibrațiilor și zgomotelor de impact 3.48.1-3.48.2 ───────────── 2.88 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de izolare contra vibrațiilor și zgomotelor pentru pereți 3.49.1-3.49.2 ───────────── 2.89 Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare chimică 3.53.1
──────
2.91
Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi 3.54.1
──────
2.92
Sistem 1 Organism de certificare produs
PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ȘI PANOURI COMPOZITE UȘOARE AUTOPORTANTE 3.55.1-3.55.6 ───────────── 2.93; 2.94 Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre 3.56.1-3.56.3 ───────────── 2.95 Sistem 1 Organism de certificare produs
Racorduri și mufe pentru bare de armare standard 3.58.1
──────
2.96
Sistem 1+ Organism de certificare produs
Panouri tip "veture" 3.64.1-3.64.2 ───────────── 2.102 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de căptușeli pentru pereți exteriori 3.65.1-3.65.2 ───────────── 2.103 Sistem 1 Organism de certificare produs
AEROQ București, sector 1, Str. Feleacu nr. 14 B, Cod poștal: 014186 13 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI: 3.1.1
─────
21; 22; 23;
Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale 24; 25 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie
- Lianți hidraulici rutieri 1.1 Sistem 2 Organism de certificare CPF
- Varuri de zidărie, incluzând: varuri calcaroase, varuri dolomitice și varuri hidraulice
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Organism de certificare produs
PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ȘI ACCESORII: 3.4.1-3.4.3 ─────────── 2.9; 2.10 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse din lemn masiv pentru structuri
- Stâlpi din lemn pentru linii suspendate
DISPOZITIVE FIXE ȘI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAȚIE: 3.6.1-3.6.2 ─────────── 213; 214; 215; 216; 217 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru marcarea drumurilor
- Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent
- Stâlpi de iluminare a drumurilor
- Sisteme de restricționare pentru vehicule
- Sisteme de restricționare pentru pietoni
PRODUSE DIN IPSOS 3.7.1-3.7.4 ─────────── 2.18 Sistem 1 Organism de certificare produs
OBIECTE SANITARE: 3.8.1
─────
2.19
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Toalete publice modulare și grupuri de toaletă
PEREȚI CORTINĂ 3.9.1
─────
2.20
Sistem 1 Organism de certificare produs
PANOURI PE BAZĂ DE LEMN 3.10.1-3.10.2 ───────────── 2.21 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE: 3.11.1-3.11.3 ───────────── 2.24 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse de zidărie de categoria I
- Produse de zidărie speciale de categoria I sau II
2.23; 2.25 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Mortare de zidărie proiectate fabricate industrial
PARDOSELI: 3.12.1-3.12.2 ───────────── 226; 227; 228 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru pardoseli rigide
- Pardoseli elastice și textile
- Materiale pentru șape de pardoseală
PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE: 3.13.1-3.13.4 ───────────── 2.30 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Secțiuni/profile metalice pentru structuri
- Elemente de construcție metalice pentru structuri 229; 230; 231; 232 Sistem 2+
- Materiale de sudură, pentru utilizări în structuri metalice Organism de certificare CPF
- Piese de legătură cu rol structural
PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI 3.14.1
──────
2.33
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
GEOTEXTILE 3.16.1-3.16.2 ───────────── 2.35 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE TERMOIZOLANTE 3.19.1-3.19.2 ───────────── 2.38 Sistem 1 Organism de certificare produs
UȘI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORȚI ȘI FERONERIE AFERENTĂ: 3.21.1
──────
240; 241; 242
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Uși și porți (cu sau fără feronerie aferentă), pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Ferestre (cu sau fară feronerie aferentă), pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Feronerie pentru clădiri aferentă ușilor și porților, pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UȘOR/CELULAR AUTOCLAVIZAT 3.22.1
──────
2.43
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.46 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Fibre pentru utilizări structurale
- Produse pentru protejarea și repararea betonului 2.44; 2.45 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Aditivi, Adaosuri de tip I și II
2.45; 2.46 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.47; 2.48 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Adezivi pentru plăci
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural
2.48 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
AGREGATE MINERALE: 3.27.1-3.27.2 ───────────── 253; 254; Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Agregate minerale
- Anrocament cu piatră sortată
- Balast de cale ferată 255; 256
- Filere
FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE PENTRU PEREȚI ȘI PLAFOANE 3.28.1-3.28.5 ───────────── 2.57; 2.58 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Tapete în suluri, căptușeli de plafoane și dale
- Șindrile și dale de placaj
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR: 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.64; 2.65 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Bitum
- Mixturi bituminoase
- Tratamente de suprafață 263; 264; 265; 266 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse și seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod
Seturi de etanșare cu rol structural 3.32.1
──────
2.72
Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore metalice pentru utilizare în beton 3.33.1
──────
2.73
Sistem 1 Organism de certificare produs
Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor ușoare 3.34.1
──────
2.74
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore metalice de injecție pentru utilizare în zidării 3.35.1
──────
2.75
Sistem 1 Organism de certificare produs
Ancore din plastic pentru utilizare în beton și zidirii 3.36.1
──────
2.76
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ/SETURI CU TENCUIALĂ 3.37.1
──────
2.77
Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE 3.39.1-3.39.5 ─────────── 2.79 Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ȘI BETON 3.40.1
──────
2.80
Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de post-tensionare pentru structuri precomprimate 3.41.1
──────
2.81
Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de scări prefabricate 3.44.1-3.44.2 ──────────── 2.84 Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre 3.56.1-3.56.3 ─────────── 2.95 Sistem 1 Organism de certificare produs
Racorduri și mufe pentru bare de armare standard 3.58.1
──────
2.96
Sistem 1+ Organism de certificare produs
Plăci de rigidizare ondulate din oțel 3.59.1
──────
2.97
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere 3.62.1
──────
2.100
Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN 3.63.1
──────
2.101
Sistem 1+ Organism de certificare produs
EITS-OCP aparținând de INSTITUTUL EUROPEAN DE ȘTIINȚE TERMICE cu sediul în București, sector 2, Bul. Pache Protopopescu nr. 66, Cod poștal: 021414 14 APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAȚIULUI: 3.25.1-3.25.2 ────────── 2.49; 2.50 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Aparate de încălzire a spațiului fără sursă de energie internă
- Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi și lichizi
ȚEVI, REZERVOARE ȘI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN 3.26.1-3.26.5 ─────────── 2.51; 2.52 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Pentru utilizări în instalații de transport/distribuție/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevăzut pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire a clădirii
- pentru utilizări în instalații pentru transportul/distribuția/depozitarea apei nedestinată consumului uman
S.C. QUALITY CERT S.A. cu sediul în: București, Șos. Panduri nr. 94, sector 5, Cod poștal 050663 15 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI: 3.1.1
─────
21; 22; 23; 24
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Produse din oțel beton pentru armarea betonului
PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ȘI ACCESORII: 3.4.1-3.4.3 ─────────── 2.9; 2.11 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse din lemn masiv pentru structuri
- Stâlpi din lemn pentru linii suspendate 2.9; 2.10 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse lamelate încleiate pentru structuri și alte produse din lemn încleiat
DISPOZITIVE FIXE ȘI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAȚIE: 3.6.1-3.6.2 ─────────── 2.13; 2.15 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru marcarea drumurilor;
- Stâlpi de iluminare a drumurilor
PRODUSE DIN IPSOS 3.7.1-3.7.4 ─────────── 2.18 Sistem 1 Organism de certificare produs
OBIECTE SANITARE: 3.8.1
─────
2.19
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Toalete publice modulare și grupuri de toaletă
PANOURI PE BAZĂ DE LEMN 3.10.1-3.10.2 ───────────── 2.21; 2.22 Sistem 1 Organism de certificare produs
2.21 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE 3.11.1-3.11.3 ───────────── 2.24 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse de zidărie de categoria I
- Produse de zidărie speciale de categoria I sau II 2.23 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PARDOSELI 3.12.1-3.12.2 ───────────── 2.28 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Materiale pentru șape de pardoseală
PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE: 3.13.1-3.13.4 ───────────── 2.29; 2.30; 2.31; 2.32 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Secțiuni/profile metalice pentru structuri
- Elemente de construcție metalice pentru structuri
- Materiale de sudură, pentru utilizări în structuri metalice
- Piese de legătură cu rol structural
PRODUSE TERMOIZOLANTE 3.19.1-3.19.2 ───────────── 2.38 Sistem 1 Organism de certificare produs
UȘI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORȚI ȘI FERONERIE AFERENTĂ: 3.21.1
──────
2.40; 2.41
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Uși porți (cu sau fără feronerie aferentă) pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă) pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UȘOR/CELULAR AUTOCLAVIZAT 3.22.1
──────
2.43
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ──────────── 2.46 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Fibre pentru utilizări structurale
- Produse pentru protejarea și repararea betonului 2.44 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Aditivi, Adaosuri de tip I și II 2.45; 2.46 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ─────────── 2.47; 2.48 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Adezivi pentru plăci
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural 2.48 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
AGREGATE MINERALE: 3.27.1-3.27.2 ────────────
2.53; 2.54;
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Agregate minerale
- Anrocament cu piatră sortată 2.55; 2.56
- Balast de cale ferată
- Filere
FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE PENTRU PEREȚI ȘI PLAFOANE 3.28.1-3.28.5 ───────────── 2.58 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Șindrile și dale de placaj
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.64; 2.65 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Bitum
- Mixturi bituminoase 2.63 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Tratamente de suprafață
STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ȘI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ 3.31.1-3.31.6 ───────────── 2.67; 2.68; 2.69 2.70; 2.71 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Panouri de sticlă plană și curbată, pentru utilizări ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Sticlă profilată în U pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Vitraj izolant, pentru utilizare ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Cărămizi de sticlă, pentru vitraje anti-glonț sau antideflagrante
- Panouri de perete din cărămizi de sticlă, pentru utilizare la compartimentări anti-foc sau în vitraje anti-glonț sau antideflagrante Seturi de etanșare cu rol structural
3.32.1
──────
2.72
Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore din plastic pentru utilizare în beton și zidării 3.36.1
──────
2.76
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperiș fixate mecanic 3.38.1
──────
2.78
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE 3.39.1-3.39.5 ───────────── 2.79 Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ȘI BETON 3.40.1
──────
2.80
Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE HIDROIZOLAȚII DE ACOPERIȘ APLICATE LICHID 3.42.1-3.42.3 ───────────── 2.82 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de scări prefabricate 3.44.1-3.44.2 ───────────── 2.84 Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Grinzi și stâlpi din compozite ușoare pe bază de lemn 3.45.1
──────
2.85
Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de clădiri prefabricate cu cadre și bârne de lemn 3.47.1
──────
2.87
Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare chimică 3.53.1
──────
2.91
Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi 3.54.1
──────
2.92
Sistem 1 Organism de certificare produs
PANOURI PORTANTE CU SCHELET PREFABRICAT DE LEMN ȘI PANOURI COMPOZITE UȘOARE AUTOPORTANTE 3.55.1-3.55.6 ───────────── 2.93; 2.94 Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre 3.56.1-3.56.3 ───────────── 2.95 Sistem 1 Organism de certificare produs
Plăci de rigidizare ondulate din oțel 3.59.1
──────
2.97
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Lambă specială pentru asamblare stâlpi 3.60.1
──────
2.98
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sabot pentru ancorare stâlpi 3.61.1
──────
2.99
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de căptușeli pentru pereți exteriori 3.65.1-3.65.2 ───────────── 2.103 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de hidroizolații aplicate lichid la platforme de pod 3.66.1
──────
2.104
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII - SRAC cu sediul în: București, str. Theodor Burada nr. 6, sector 1, Cod poștal 010215 03 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI: 3.1.1
─────
2.5
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Lianți hidraulici rutieri
- Varuri de zidărie, incluzând: varuri calcaroase, varuri dolomitice și varuri hidraulice 1.1 Sistem 2 Organism de certificare CPFx
PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ȘI ACCESORII: 3.4.1-3.4.3 ───────────── 2.9; 2.10 Sistem 2+ Organism de certificare CPFx
- Produse din lemn masiv pentru structuri
- Stâlpi din lemn pentru linii suspendate
PANOURI PE BAZĂ DE LEMN: 3.10.1-3.10.2 ───────────── 2.21 Sistem 2+ Organism de certificare CPFx
- Panouri pe bază de lemn pentru elemente structurale
PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE: 3.11.1-3.11.3 ───────────── 2.23; 2.25 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse de zidărie de categoria I
- Mortare de zidărie proiectate fabricate industrial
PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE: 3.13.1-3.13.4 ───────────── 2.29; 2.30; 2.31; 2.32 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Secțiuni/profile metalice pentru structuri
- Elemente de construcție metalice pentru structuri
- Materiale de sudură, pentru utilizări în structuri metalice
- Piese de legătură cu rol structural
PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI 3.14.1
──────
2.33
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
COȘURI, BURLANE ȘI ALTE PRODUSE SPECIFICE 3.15.1
──────
2.34
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
GEOTEXTILE 3.16.1-3.16.2 ───────────── 2.35 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
MEMBRANE 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UȘOR/ CELULAR AUTOCLAVIZAT 3.22.1
──────
2.43
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.45; 2.46 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse pentru protejarea și repararea betonului
- Aditivi, adaosuri de tip I
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.48 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural
AGREGATE MINERALE: 3.27.1-3.27.2 ───────────── 2.53; 2.54; Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Agregate minerale
- Anrocament cu piatră sortată
- Balast de cale ferată 2.55 2.56
- Filere
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR: 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.63; 2.64; Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Bitum
- Mixturi bituminoase
- Tratamente de suprafață 2.65; 2.66
- Produse și seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod
Seturi de etanșare cu rol structural 3.32.1
──────
2.72
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor ușoare 3.34.1
──────
2.74
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore din plastic pentru utilizare în beton și zidării 3.36.1
──────
2.76
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ/ SETURI CU TENCUIALĂ 3.37.1
──────
2.77
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperiș fixate mecanic 3.38.1
──────
2.78
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ȘI BETON 3.40.1
──────
2.80
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de scări prefabricate 3.44.1-3.44.2 ───────────── 2.84 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Plăci de rigidizare ondulate din oțel 3.59.1
──────
2.97
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Lambă specială pentru asamblare stâlpi 3.60.1
──────
2.98
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sabot pentru ancorare stâlpi 3.61.1
──────
2.99
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de căptușeli pentru pereți exteriori 3.65.1-3.65.2 ───────────── 2.103 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de hidroizolații aplicate lichid la platforme de pod 3.66.1
──────
2.104
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII - SRAC CERTSERV cu sediul în: București, str. Theodor Burada nr. 6, sector 1, Cod poștal 010215 16 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
──────
21; 22; 23; 24
Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie
ÎMBINĂRI STRUCTURALE 3.3.1
─────
2.8
Sistem 1 Organism de certificare produs
DISPOZITIVE FIXE ȘI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAȚIE: 3.6.1-3.6.2 ─────────── 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru marcarea drumurilor
- Stâlpi de iluminare a drumurilor
- Sisteme de restricționare pentru vehicule
- Sisteme de restricționare pentru pietoni
PRODUSE DIN IPSOS 3.7.1-3.7.4 ─────────── 2.18 Sistem 1 Organism de certificare produs
OBIECTE SANITARE: 3.8.1
─────
Sistem 1 Organism de certificare
- Toalete publice modulare și grupuri de toaletă PEREȚI CORTINĂ 2.19 3.9.1
─────
2.20
Sistem 1 produs Organism de certificare produs
PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE: 3.11.1-3.11.3 ───────────── 2.24 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse de zidărie speciale de categoria I sau II
PARDOSELI: 3.12.1-3.12.2 ───────────── 2.26; 2.27; 2.28 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru pardoseli rigide
- Pardoseli elastice și textile
- Materiale pentru șape de pardoseală
PRODUSE TERMOIZOLANTE 3.19.1-3.19.2 ───────────── 2.38 Sistem 1 Organism de certificare produs
MEMBRANE 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 Sistem 1 Organism de certificare produs
UȘI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORȚI ȘI FERONERIE AFERENTĂ: 3.21.1
──────
2.40; 2.41; 2.42
Sistem 1 Organism de certificare produs
- Uși și porți (cu sau fără feronerie aferentă), pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Ferestre (cu sau fără feronerie aferentă), pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
- Feronerie pentru clădiri aferentă ușilor și porților, pentru utilizare în compartimentări anti-foc/fum și pe traseele de ieșire la incendiu
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.46 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Fibre pentru utilizări structurale
- Produse pentru protejarea și repararea betonului 2.44; 2.45 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Adaosuri de tip II
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.47; 2.48 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Adezivi pentru plăci
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural
FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE PENTRU PEREȚI ȘI PLAFOANE 3.28.1-3.28.5 ───────────── 2.57; 2.58; 2.59; 2.60; 2.61 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Tapete în suluri, căptușeli de plafoane și dale
- Șindrile și dale de placaj
- Plafoane suspendate
- Dale, profile și panouri
- Profile fasonate și cadre de suspendare
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR: 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.64; 2.65 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Mixturi bituminoase
- Tratamente de suprafață
STICLA PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ȘI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ 3.31.1-3.31.6 ───────────── 267; 268; 269 270; 271 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Panouri de sticlă plană și cubată, pentru utilizări ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Sticlă profilată în U pentru utilizare într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Vitraj izolant, pentru utilizare ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Cărămizi de sticlă, pentru vitraje anti-glonț sau antideflagrante
- Panouri de perete din cărămizi de sticlă, pentru utilizare la compartimentări anti-foc sau vitraje anti-glonț sau antideflagrante
Seturi de etanșate cu rol structural 3.32.1
──────
2.72
Sistem 1 Organism de certificare produs
SISTEME COMPOZITE DE IZOLARE TERMICĂ EXTERIOARĂ/SETURI CU TENCUIALĂ 3.37.1
──────
2.77
Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE 3.39.1-3.39.5 ───────────── 279 Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ȘI BETON 3.40.1
──────
2.80
Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE HIDROIZOLAȚII DE ACOPERIȘ APLICATE LICHID 3.42.1-3.42.3 ───────────── 2.82 Sistem 1 Organism de certificare produs
SETURI DE ACOPERIȘURI TRANSLUCIDE AUTOPORTANTE (CU EXCEPȚIA CELOR BAZATE PE STICLĂ) 3.43.1-3.43.3 ───────────── 2.83 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de scări prefabricate 3.44.1-3.44.2 ───────────── 2.84 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibrațiilor și zgomotelor de impact 3.48.1-3.48.2 ───────────── 2.88 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de izolare contra vibrațiilor și zgomotelor pentru pereți 3.49.1-3.49.2 ───────────── 2.89 Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare chimică 3.53.1
──────
2.91
Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi 3.54.1
──────
2.92
Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem de acoperire de interior din plăci de ipsos armat cu fibre 3561-3563
─────────
2.95
Sistem 1 Organism de certificare produs
Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere 3.62.1
──────
2.100
Sistem 1 Organism de certificare produs
Panouri tip "veture" 3.64.1-3.64.2 ───────────── 2.102 Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de căptușeli pentru pereți exteriori 3.65.1-3.65.2 ───────────── 2.103 Sistem 1 Organism de certificare produs
S.C. QUALITAS S.A. cu sediul în: București, str. Spătarul Preda nr. 20, bl. 97A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 5, Cod poștal 17 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
21; 22; 23; 24;
Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale 25 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie 1.1 Sistem 2 Organism de certificare CPF
- Lianți rutieri hidraulici
- Varuri pentru construcții
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Organism de certificare produs
ÎMBINĂRI STRUCTURALE 3.3.1
─────
2.8
Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI ȘI ACCESORII 3.4.1-3.4.3 ─────────── 2.11 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Produse lamelate încleiate pentru structuri
- Stâlpi din lemn pentru linii suspendate 2.10 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
DISPOZITIVE FIXE ȘI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAȚIE: 3.6.1-3.6.2 ─────────── 213; 214; 215; 216; 217 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Produse pentru marcarea drumurilor
- Indicatoare de trafic rutier și dispozitive de control al traficului instalate permanent
- Stâlpi de iluminare a drumurilor
- Sisteme de restricționare pentru vehicule
- Sisteme de restricționare pentru pietoni
PRODUSE DE BAZĂ ȘI AUXILIARE PENTRU ZIDĂRIE 3.11.1-3.11.3 ───────────── 2.23; 2.25 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse de zidărie de categoria I
- Mortare de zidărie proiectate fabricate industrial
PRODUSE METALICE PENTRU STRUCTURI, INCLUSIV PRODUSE AUXILIARE: 3.13.1-3.13.4 ───────────── 2.30 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Secțiuni/profile metalice pentru structuri
- Elemente de construcții metalice pentru structuri 229; 230; 231; 232 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Materiale de sudură, pentru utilizări în structuri metalice
- Piese de legătură cu rol structural
PIESE DE FIXARE PENTRU PRODUSE DIN LEMN PENTRU STRUCTURI 3.14.1
──────
2.33
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
COȘURI, BURLANE ȘI ALTE PRODUSE SPECIFICE 3.15.1
──────
2.34
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
GEOTEXTILE 3.16.1-3.16.2 ───────────── 2.35 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
MEMBRANE 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UȘOR/CELULAR AUTOCLAVIZAT 3.22.1
──────
2.43
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.46 Sistem 1+ Organism de certificare produs
- Fibre pentru utilizări structurale
- Produse pentru protejarea și repararea betonului 2.44 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Aditivi, Adaosuri de tip I și II
245; 246 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.48 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural
AGREGATE MINERALE: 3.27.1-3.27.2 ───────────── 253; 254; 255; 256 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Agregate minerale
- Anrocament cu piatră sortată
- Balast de cale ferată
- Filere
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR 3.30.1-3.30.2 ───────────── 263; 264; 265; 266 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Bitum
- Mixturi bituminoase
- Tratamente de suprafață
- Produse și seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod
STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ȘI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ 3.31.1-3.31.6 ───────────── 2.67; 2.71 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Panouri de sticlă plană și curbată, pentru utilizări ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant sau într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc
- Panouri de perete din cărămizi de sticlă, pentru utilizare la compartimentări anti-foc sau în vitraje anti-glonț sau antideflagrante
Seturi de etanșare cu rol structural 3.32.1
──────
2.72
Sistem 1 Organism de certificare produs
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore metalice pentru utilizare în beton 3.33.1
──────
2.73
Sistem 1 Organism de certificare produs
Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor ușoare 3.34.1
──────
2.74
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore metalice de injecție pentru utilizare în zidării 3.35.1
──────
2.75
Sistem 1 Organism de certificare produs
Ancore din plastic pentru utilizare în beton și zidării 3.36.1
──────
2.76
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperiș fixate mecanic 3.38.1
──────
2.78
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de post-tensionare pentru structuri precomprimate 3.41.1
──────
2.81
Sistem 1 Organism de certificare produs
Seturi de scări prefabricate 3.44.1-3.44.2 ───────────── 2.84 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Grinzi și stâlpi din compozite ușoare pe bază de lemn 3.45.1
──────
2.85
Sistem 1 Organism de certificare produs
Șine în U pentru inserții de fixare în beton 3.52.1
──────
2.90
Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare chimică 3.53.1
──────
2.91
Sistem 1 Organism de certificare produs
Set de ancorare din beton epoxi/poliester armat cu fibre de sticlă/mortar epoxi 3.54.1
──────
2.92
Sistem 1 Organism de certificare produs
Racorduri și mufe pentru bare de armare standard 3.58.1
──────
2.96
Sistem 1+ Organism de certificare produs
Plăci de rigidizare ondulate din oțel 3.59.1
──────
2.97
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Lambă specială pentru asamblare stâlpi 3.60.1
──────
2.98
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sabot pentru ancorare stâlpi 3.61.1
──────
2.99
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Rosturi de dilatare pentru poduri rutiere 3.62.1
──────
2.100
Sistem 1 Organism de certificare produs
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII ÎN CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN 3.63.1
──────
2.101
Sistem 1+ Organism de certificare produs
Seturi de hidroizolații aplicate lichid la platforme de pod 3.66.1
──────
2.104
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Laboratorul de Încercări aparținând de CEPROCIM S.A. cu sediul în: București, Bd. Preciziei nr. 6, sector 6, Cod poștal 062203 18 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
21; 22; 23; 24
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie
PARDOSELI:
- Materiale pentru șape de pardoseală 3.12.1-3.12.2 ───────────── 2.28 Sistem 1 Laborator de încercări
1.22 Sistem 3 Laborator de încercări
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.46 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Produse pentru protejarea și repararea betonului
- Adaosuri de tip II 245 Sistem 1 Laborator de încercări
245; 131 Sistem 3 Laborator de încercări
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.47 Sistem 1 Laborator de încercări
- Adezivi pentru plăci
2.47; 1.33 Sistem 3 Laborator de încercări
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR: 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.65 Sistem 1 Sistem 3 Laborator de încercări Laborator de încercări
- Tratamente de suprafață pentru utilizări în construcția drumurilor și în tratarea suprafeței drumurilor
Laboratorul de Încercări Sisteme și Echipamente Termice, Hidraulice și Electrice - INSIST aparținând de UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII BUCUREȘTI cu sediul în București, sector 2, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, Cod poștal: 021414 19 APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAȚIULUI 3.25.1-3.25.2 ───────────── 2.49; 2.50 Sistem 1 Laborator de încercări
- Aparate de încălzire a spațiului fără sursă de energie internă
- Aparate de încălzire a spațiului cu ardere de combustibili solizi și lichizi 249; 250; 134; 135 Sistem 3 Laborator de încercări
ȚEVI, REZERVOARE ȘI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN 3.26.1-3.26.5 ───────────── 2.51; 2.52 Sistem 1 Laborator de încercări
- pentru utilizări în instalații de transport/distribuție/depozitare a combustibilului lichid/gazos prevăzut pentru alimentarea sistemelor de încălzire/răcire a clădirii 2.52; 1.36 Sistem 3 Laborator de încercări
- pentru utilizări în instalații pentru transportul/distribuția/depozitarea apei nedestinată consumului uman
Laboratorul de Încercări în construcții Râmnicu Vâlcea aparținând de S.C. HIDRO- CONSTRUCȚIA S.A.-Sucursala Olt Superior cu sediul în: Rm. Vâlcea, județ Vâlcea, Str. Decebal nr. 9. Cod poștal 1000 20 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2; 2.4
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi pentru zidărie
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Produse din oțel-beton pentru armarea betonului: bare, plase sudate
PARDOSELI: 3.12.1-3.12.2 ───────────── 2.26 Sistem 1 Laborator de încercări
- Produse pentru pardoseli rigide: pavele
Laboratorul de Încercări în construcții Hațeg aparținând de S.C. HIDRO- CONSTRUCȚIA S.A. - Sucursala Râul Mare Retezat cu sediul în Hațeg, județ Hunedoara, Str. Horia nr. 87 Cod poștal 2650 21 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Produse din oțel-beton pentru armarea betonului: bare, plase sudate
- Produse din oțel pentru precomprimarea betonului: sârme
Laboratorul de 22 Încercări în construcții Târgu Jiu aparținând de S.C. HIDRO- CONSTRUCȚIA S.A. - Sucursala Jiu cu sediul în: Târgu Jiu, județ Gorj, Str. Hidrocentralei nr. 49, Cod poștal 1400 22 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Produse din oțel-beton pentru armarea betonului: bare, plase sudate
- Produse din oțel pentru precomprimarea betonului: sârme
Laboratorul de Încercări în construcții Pitești aparținând de S.C. HIDRO- CONSTRUCȚIA S.A. - Sucursala Argeș cu sediul în: Pitești, județ Argeș, Str. Depozitelor nr. 20, Cod poștal 0300 23 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Produse din oțel-beton pentru armarea betonului: bare, plase sudate
- Produse din oțel pentru precomprimarea betonului: sârme
Laboratorul de Încercări în construcții Gura Văii aparținând de S.C. HIDRO- CONSTRUCȚIA S.A. - Sucursala Porțile de Fier cu sediul în: Drobeta Turnu Severin, județ Mehedinți Str. Mareșal Averescu nr. 18, bl. T6, Cod poștal 1500 24 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Produse din oțel-beton pentru armarea betonului: bare, plase sudate
- Produse din oțel pentru precomprimarea betonului: sârme
CEPROCIM - INSPECȚIE aparținând de CEPROCIM S.A. cu sediul în: București, Bd. Preciziei nr. 6, sector 6, Cod poștal 062203 25 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2; 2.3; 2.4
Organism de inspecție Organism de inspecție
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi calciu-aluminate 2.5 Organism de inspecție Organism de inspecție
- Cimenturi pentru zidărie
- Lianți hidraulici rutieri 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.46
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT:
- Adaosuri de tip II Sistem 1+ Organism de inspecție
Laboratorul de Încercări pentru materiale și elemente de construcții-IME aparținând de INCERC Filiala Cluj-Napoca cu sediul în: Cluj-Napoca, jud. Cluj, Calea Florești nr. 117, cod poștal 3400 26 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2; 2.3; 2.4
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Laborator de încercări
- Bare, platbande pentru armare
- Sârme, bare pentru precomprimare
PRODUSE DIN IPSOS 3.7.1-3.7.4 ─────────── 2.18 Sistem 3 Laborator de încercări
- Mortare de ipsos
PARDOSELI 3.12.1-3.12.2 ───────────── 2.26; 2.28 Sistem 1 Laborator de încercări
- Unități de pavaj rigide pentru utilizări la interior dale și borduri de beton
- Materiale pentru șape de pardoseală pentru utilizări la interior 1.18; 1.22 Sistem 3 Laborator de încercări
MEMBRANE 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 2.39; 1.26 Sistem 1 Sistem 3 Laborator de încercări Laborator de încercări
- Straturi impermeabile la umiditate
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.47 Sistem 1 Laborator de încercări
- Adezivi pentru plăci
2.47; 1.33 Sistem 3 Laborator de încercări
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Laborator de încercări
- Țigle pentru acoperișuri
1.58 Sistem 3 Laborator de încercări
STICLĂ PLANĂ, STICLĂ PROFILATĂ ȘI PRODUSE DIN STICLĂ TURNATĂ: 3.31.1-3.31.6 ───────────── 1.63 Sistem 3 Laborator de încercări
- Vitraje izolante: pentru, toate utilizările, cu excepția următoarelor;
- într-un ansamblu vitrat destinat special pentru a servi ca protecție la foc;
- ca vitraj anti-glonț sau antideflagrant.
CERTROM S.R.L. cu sediul în: București - Măgurele, jud. Ilfov, str. Atomiștilor nr. 111, cod poștal 077125 27 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.5
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Lianți rutieri hidraulici
- Varuri pentru construcții 1.1 Sistem 2 Organism de certificare CPF
PARDOSELI: - Produse pentru pardoseli rigide pentru utilizare la interior: dale și borduri de beton 3.12.1-3.12.2 ───────────── 2.26 Sistem 1 Organism de certificare produs
COȘURI, BURLANE ȘI ALTE PRODUSE SPECIFICE 3.15.1
──────
2.34
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
GEOTEXTILE 3.16.1-3.16.2 ───────────── 2.35 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
MEMBRANE 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Foi impermeabile la umiditate
- Foi de acoperiș
PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON NORMAL/UȘOR/CELULAR AUTOCLAVIZAT 3.22.1
──────
2.43
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT: 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.45; 2.46 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Produse pentru protejarea și repararea betonului
- Aditivi, Adaosuri de tip I
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.48 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Adezivi de construcții pentru utilizări cu rol structural
AGREGATE MINERALE: 3.27.1-3.27.2 ───────────── 2.53; 2.54; 2.55; 2.56 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Agregate minerale
- Anrocament cu piatră sortată
- Balast de cale ferată
- Filere
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Țigle de beton
PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚIA DRUMURILOR: 3.30.1-3.30.2 ───────────── 2.64 Sistem 1 Organism de certificare produs
- Bitum
- Mixturi bituminoase 2.63; 2.64; 2.65 2.66 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
- Tratamente de suprafață
- Produse și seturi pentru hidroizolarea platformelor de pod
Seturi de etanșare cu rol structural 3.32.1
──────
2.72
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore metalice pentru utilizare în beton pentru fixarea sistemelor ușoare 3.34.1
──────
2.74
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Ancore din plastic pentru utilizare în beton și zidării 3.36.1
──────
2.76
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de sisteme compozite de izolare termică exterioară cu tencuială (ETICS) 3.37.1
──────
2.77
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sisteme de membrane hidroizolante pentru acoperiș fixate mecanic 3.38.1
──────
2.78
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de scări prefabricate 3.44.1-3.44.2 ───────────── 2.84 Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Plăci de rigidizare ondulate din oțel 3.59.1
──────
2.97
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Lambă specială pentru asamblare stâlpi 3.60.1
──────
2.98
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Sabot pentru ancorare stâlpi 3.61.1
──────
2.99
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de căptușeli pentru pereți exteriori 3.65.1
──────
2.103
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Seturi de hidroizolații aplicate lichid la platforme de pod 3.66.1
──────
2.104
Sistem 2+ Organism de certificare CPF
Laboratorul ICECON TEST aparținând de: ICECON S.A. cu sediul în: București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, Cod poștal 021652 28 CIMENTURI, VARURI DE ZIDĂRIE ȘI ALȚI LIANȚI HIDRAULICI 3.1.1
─────
2.1; 2.2; 2.3; 2.4
Sistem 1+ Laborator de încercări
- Cimenturi obișnuite
- Cimenturi speciale
- Cimenturi calciu-aluminate
- Cimenturi pentru zidărie
OȚEL-BETON ȘI OȚEL PENTRU PRECOMPRIMARE PENTRU BETOANE 3.2.1-3.2.3 ─────────── 2.6; 2.7 Sistem 1+ Laborator de încercări
DISPOZITIVE FIXE ȘI ALTE PRODUSE PENTRU CIRCULAȚIE 3.6.1-3.6.2 ─────────── 2.13 Sistem 1 Laborator de încercări
- Produse pentru marcarea drumurilor (vopsele pentru trafic)
OBIECTE SANITARE - Toalete publice modulare și grupuri de toaletă 3.8.1
─────
2.19
Sistem 1 Laborator de încercări
1.9 Sistem 3 Laborator de încercări
PARDOSELI 3.12.2
──────
226; 227; 228
Sistem 1 Laborator de încercări
1.18; 1.19; 1.22 Sistem 3 Laborator de încercări
PRODUSE TERMOIZOLANTE 3.19.1-3.19.2 ───────────── 2.38 Sistem 1 Laborator de încercări
2.38; 1.25 Sistem 3 Laborator de încercări
MEMBRANE UȘI, FERESTRE, OBLOANE, JALUZELE, PORȚI ȘI FERONERIE AFERENTĂ 3.20.1-3.20.3 ───────────── 2.39 Sistem 1 Laborator de încercări
2.39; 1.26 Sistem 3 Laborator de încercări
3.21.1
──────
1.27
Sistem 3 Laborator de încercări
- Uși și porți (cu sau fără feronerie aferentă) pentru utilizări supuse unor cerințe specifice, în special zgomot, energie, etanșeitate și securitate în exploatare
PRODUSE AFERENTE BETONULUI, MORTARULUI ȘI PASTEI DE CIMENT - Produse pentru protejarea și repararea betonului 3.23.1-3.23.2 ───────────── 2.45 Sistem 1 Laborator de încercări
2.45 Sistem 3 Laborator de încercări
ADEZIVI PENTRU CONSTRUCȚII: - Adezivi pentru plăci 3.24.1-3.24.2 ───────────── 2.47 Sistem 1 Laborator de încercări
2.47; 1.33 Sistem 3 Laborator de încercări
APARATE DE ÎNCĂLZIRE A SPAȚIULUI 3.25.1-3.25.2 ───────────── 2.49; 2.50 Sistem 1 Laborator de încercări
2.49; 1.34; Sistem 3 Laborator de
2.50; 1.35 încercări
ȚEVI, REZERVOARE ȘI PRODUSE AUXILIARE FĂRĂ CONTACT CU APA DESTINATĂ CONSUMULUI UMAN 3.26.1-3.26.5 ───────────── 2.52 Sistem 1 Laborator de încercări
- Seturi de țevi, țevi 252; 136 Sistem 3 Laborator de încercări
ÎNVELITORI, LUMINATOARE, LUCARNE ȘI PRODUSE AUXILIARE PENTRU ACOPERIȘ 3.29.1-3.29.5 ───────────── 2.62 Sistem 1 Laborator de încercări
1.58 Sistem 3 Laborator de încercări
SETURI/SISTEME DE COFRAJE PIERDUTE NEPORTANTE BAZATE PE BLOCURI SAU PANOURI DIN MATERIALE IZOLANTE, EVENTUAL ȘI BETON 3.40.1
──────
2.80
Sistem 1 Laborator de încercări
Seturi de izolare a pardoselilor flotante contra vibrațiilor și zgomotelor de impact 3.48.1-3.48.2 ───────────── 2.88 Sistem 1 Laborator de încercări
1.69 Sistem 3 Laborator de încercări
Seturi de izolare contra vibrațiilor și zgomotelor pentru pereți 3.49.1-3.49.2 ───────────── 2.89 Sistem 1 Laborator de încercări
1.70 Sistem 3 Laborator de încercări

Note:

1) Reprezintă familia de produse prin: numărul tabelului din ANEXA III/pozițiile aferente subfamiliilor/produselor din familia respectivă din ANEXELE I și II la Regulamentul privind atestarea conformității produselor pentru construcții, aprobat cu ordinul MTCT nr. 1558/2004.

2) Conform prevederilor din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții.

3) CPF = controlul producției în fabrică

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...