Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 octombrie 2005 până la 27 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1375/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 159/2004 privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 27 septembrie 2004.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător dr. Dan Lupașcu

București, 22 septembrie 2005.

Nr. 387.

ANEXĂ

REGULAMENT
de ordine interioară al instanțelor judecătorești

;
se încarcă...