Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap - ANPH

Ordinul nr. 245/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

Modificări (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 octombrie 2005 până la 30 iunie 2010, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 68/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (6) și ale art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (2) lit. c) și ale art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap și Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile, serviciile și birourile din cadrul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Pe data prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 121/2005 privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 28 iulie 2005, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

București, 14 septembrie 2005.

Nr. 245.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Autorității Naționale
pentru Persoanele cu Handicap

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Prevenirea
și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap

;
se încarcă...