Guvernul României

Hotărârea nr. 261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 și 36 din Ordonanța Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcții

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1994 până la 09 decembrie 1997, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 766/1997.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții, Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor și Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor, prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prevederile hotărârii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

p. PRIM-MINISTRU
TEODOR VIOREL MELEȘCANU,
ministru de stat,
ministrul afacerilor externe

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Marin Cristea
p. Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Dan Mogoș,
secretar de stat

București, 8 iunie 1994.

Nr. 261.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind conducerea și asigurarea calității în construcții

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT
privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile
în timp și postutilizarea construcțiilor

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...