Senatul României

Hotărârea nr. 28/2005 privind Regulamentul Senatului

Modificări (1), Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (7), Referințe (50)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 948 din 25 octombrie 2005.

În vigoare de la 25 octombrie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul Senatului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Regulamentul Senatului, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2005, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 octombrie 2005.

Nr. 28.

ANEXĂ

REGULAMENTUL SENATULUI Modificări (21), Respingeri de neconstituționalitate (7)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...