Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu

Modificări (...)

Text republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 15 ianuarie 2016.

În vigoare de la 28 iulie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, prevăzute în anexa nr. 1, și Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Conducătorii entităților publice dispun măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile normelor metodologice și ale codului specific prevăzute la art. 1, în cel mult 90 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 13 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se afișează pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE GENERALE
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
Modificări (3)

ANEXA Nr. 2

COD SPECIFIC
de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...