Schimbul de bunuri sau servicii | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei -
SECȚIUNEA a 3-a
Schimbul de bunuri sau servicii

9.

(1) Operațiunile prevăzute la art. 272 din Codul fiscal includ orice livrări de bunuri/prestări de servicii a căror plată se realizează printr-o altă livrare/prestare, precum:

a) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a serviciului de prelucrare/obținere a produselor agricole;

b) plata prin produse agricole, care constituie livrare de bunuri, a arendei, care constituie o prestare de servicii.

(2) Fiecare operațiune din cadrul schimbului este tratată separat, aplicându-se prevederile prezentului titlu în funcție de calitatea persoanei care realizează operațiunea, cotele și regulile aplicabile fiecărei operațiuni în parte.

Mergi la:
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și a legislației Uniunii Europene
Declarații anuale privind reținerea la sursă
Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți
Contribuabili
Stabilirea impozitului
Plata impozitului și depunerea declarației fiscale
Semnificația unor termeni și expresii
Aplicare teritorială
Livrarea de bunuri
Prestarea de servicii
Schimbul de bunuri sau servicii
Achizițiile intracomunitare de bunuri
Locul livrării de bunuri
Locul achiziției intracomunitare de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea definiții
Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
Exigibilitatea pentru livrări și achiziții intracomunitare de bunuri
Faptul generator și exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate în interiorul țării

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...