Reținerea impozitului din veniturile din investiții | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din investiții -
SECȚIUNEA a 4-a
Reținerea impozitului din veniturile din investiții

25. În aplicarea art. 97 alin. (5), în cazul lichidării unei persoane juridice obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine reprezentantului legal al persoanei juridice.

Impozitul calculat și reținut la sursă se virează până la data depunerii situației financiare finale la oficiul registrului comerțului, întocmită de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Mergi la:
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Termenul de plată a impozitului
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor
Reguli aplicabile contribuțiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor
Definirea veniturilor din investiții
Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
Stabilirea venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate
Reținerea impozitului din veniturile din investiții
Reținerea impozitului din venitul din pensii
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Definirea veniturilor
Venituri neimpozabile
Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit
Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole
Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Stabilirea venitului net anual impozabil
Declarații privind venitul estimat/norma de venit
Stabilirea plăților anticipate de impozit

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...