Reținerea impozitului din venitul din pensii | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Impozitul pe venit - Venituri din pensii -
SECȚIUNEA 1
Reținerea impozitului din venitul din pensii

26.

(1) În sensul art. 101 din Codul fiscal drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii.

(2) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plată unică potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, se va acorda un singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit art. 100 din Codul fiscal, de la fiecare fond de pensii.

(3) La stabilirea venitului impozabil lunar pentru sumele primite ca plăți eșalonate în rate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, plafonul de venit neimpozabil stabilit potrivit art. 100 din Codul fiscal se acordă pentru fiecare rată lunară de la fiecare fond de pensii.

(4) Diferențele de venituri din pensii, prevăzute la art. 101 alin. (8) din Codul fiscal, primite de la același plătitor și stabilite pentru perioadele anterioare se impozitează separat față de drepturile de pensie ale lunii curente, prin aplicarea cotei de impozit asupra venitului impozabil lunar din pensii. Venitul lunar impozabil din pensii se stabilește prin deducerea din suma totală, reprezentând diferențele de venituri din pensii, a contribuției individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată potrivit legii, și a plafonului neimpozabil lunar stabilit potrivit art. 100 din Codul fiscal. Modificări (1)

(5) Impozitul pe veniturile din pensii se calculează, se reține lunar de către administratorii fondurilor de pensii și se plătește de către unitățile plătitoare ale acestor venituri până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiilor, la organul fiscal în a cărui rază își au sediul plătitorii de venituri.

(6) Administratorii fondurilor de pensii vor emite norme interne specifice privind aplicarea prevederilor alin. (5).

Mergi la:
Termenul de plată a impozitului
Obligații declarative ale plătitorilor de venituri din salarii
Plata impozitului pentru anumite venituri salariale și asimilate salariilor
Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor
Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor
Reguli aplicabile contribuțiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinței bunurilor
Definirea veniturilor din investiții
Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar
Stabilirea venitului din operațiuni cu instrumentele financiare derivate
Reținerea impozitului din veniturile din investiții
Reținerea impozitului din venitul din pensii
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinației unei sume din impozit
Definirea veniturilor
Venituri neimpozabile
Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit
Calculul și plata impozitului aferent veniturilor din activități agricole
Definirea venitului din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
Stabilirea venitului net anual impozabil
Declarații privind venitul estimat/norma de venit
Stabilirea plăților anticipate de impozit
Declarația privind venitul realizat

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...