Faptul generator și exigibilitatea pentru importul de bunuri | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Taxa pe valoarea adăugată - Faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată -
SECȚIUNEA a 5-a
Faptul generator și exigibilitatea pentru importul de bunuri

29.

(1) În sensul art. 285 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul bunurilor plasate în regim de admitere temporară cu exonerare parțială de drepturi de import și în regim de transformare sub control vamal, regimuri care din punct de vedere al TVA constituie importuri de bunuri care nu beneficiază de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată conform art. 295 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, exigibilitatea TVA intervine atunci când intervine obligația de plată a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor taxe ale Uniunii Europene similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile bunurilor respective.

(2) În cazul în care bunurile plasate în regimurile prevăzute la alin. (1) sunt scutite de taxe vamale, taxe agricole sau alte taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune, exigibilitatea TVA pentru importul bunurilor respective intervine atunci când ar fi intervenit obligația de plată a taxelor vamale, taxelor agricole sau a altor taxe comunitare similare stabilite ca urmare a politicii comune aplicabile bunurilor respective, dacă acestea ar fi fost datorate.

Mergi la:
Prestarea de servicii
Schimbul de bunuri sau servicii
Achizițiile intracomunitare de bunuri
Locul livrării de bunuri
Locul achiziției intracomunitare de bunuri
Locul prestării de servicii
Faptul generator și exigibilitatea definiții
Faptul generator pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
Exigibilitatea pentru livrări de bunuri și prestări de servicii
Exigibilitatea pentru livrări și achiziții intracomunitare de bunuri
Faptul generator și exigibilitatea pentru importul de bunuri
Baza de impozitare pentru livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate în interiorul țării
Ajustarea bazei de impozitare
Baza de impozitare pentru achizițiile intracomunitare
Baza de impozitare pentru import
Cursul de schimb valutar
Scutiri pentru anumite activități de interes general și scutiri pentru alte activități
Scutiri pentru importuri de bunuri și pentru achiziții intracomunitare
Scutiri cu drept de deducere
Sfera de aplicare a dreptului de deducere
Limitări speciale ale dreptului de deducere

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 06.01.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...