Guvernul României

Hotărârea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificări (...), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 alin. (1) și art. 5 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 314/2007 privind marcarea și colorarea unor produse energetice, precum și prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu
Viceprim-ministru, ministrul economiei,
comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul afacerilor interne,
Petre Tobă
Ministrul apărării naționale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu
Ministrul sănătății,
Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Adrian Curaj
Ministrul tineretului și sportului,
Elisabeta Lipă
Ministrul culturii,
Vlad Tudor Alexandrescu
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer
Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
Marius-Raul Bostan
Ministrul afacerilor externe,
Lazăr Comănescu

București, 6 ianuarie 2016.

Nr. 1.

ANEXĂ Referințe în jurisprudență (1)

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Modificări (9)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...