ANEXA Nr 2 | Ordin 20/2016

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . . . . . . . . . .

Sediul/Adresa . . . . . . . . . .

Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -
Indicatori Nr. rd. An precedent (N-1) An curent (N) Propuneri rectificare an curent (N) % % din care:
Aprobat Realizat Aprobat Realizat la . . . . * )
conform HG/Ordin comun conform Hotărârii C.A. conform HG/Ordin comun conform Hotărârii C.A. Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
0 1 2 3 4 4a 5 6 6a 7 8 9 = 8/5 x 100 10 = 8/6a x 100 11 12 13 14

*) Se va completa cu indicatorii economico-financiari realizați la sfârșitul trimestrului precedent celui în care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Pentru operatorii economici pentru care la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli inițial s-au avut în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 coloana va conține indicatorii economico-financiari realizați la 30.06.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...