Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (53) se introduce un nou alineat, alineatul (54), cu următorul cuprins:

«

(54) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), salarizarea funcțiilor de secretar general adjunct și de director general în cadrul Consiliului Concurenței se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcției de director al direcțiilor cu atribuții în aplicarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»

2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

«

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se aprobă plata orelor suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de lucru categoriilor de personal care au fost implicate în acordarea asistenței medicale și de urgență pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma evenimentului produs în Clubul Colectiv din municipiul București, în data de 30 octombrie 2015.

(7) Beneficiază de prevederile alin. (6) următoarele categorii de personal:

a) personalul care a acordat îngrijire, asistență medicală, consiliere și transport sanitar în cadrul unităților sanitare implicate;

b) personalul care a însoțit pacienții transferați pentru acordarea îngrijirilor medicale la clinici din afara granițelor țării.

(8) Munca suplimentară efectuată potrivit alin. (1), începând cu data de 30 octombrie 2015, se salarizează în funcție de tariful orar aferent salariului de bază avut, la care se adaugă un spor de 100% din tariful orar al salariului de bază.»"

Acesta este un fragment din Legea nr. 347/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 347/2015:
Art I
Art 24 «
Art 34^1 «
Art 35^1 «
Art 68 «
Art 69 «
Art III "
Art II
Art III
;
se încarcă...