Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF

Norma nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016 până la 20 decembrie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Normă 19/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 lit. q) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (13) și ale art. 173 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. -

(1) Societățile de asigurare și reasigurare, cu sediul pe teritoriul României, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, se înmatriculează în Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor.

(2) Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care au fost autorizați să funcționeze pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, se înmatriculează în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Art. 2. -

Registrele prevăzute la art. 1 se mențin și se actualizează de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în sistem computerizat, datele înscrise în acestea fiind permanent accesibile publicului pe site-ul A.S.F.

Art. 3. -

(1) Registrele prevăzute la art. 1 cuprind următoarele rubrici:

a) numărul și data înmatriculării în Registrul asigurătorilor- reasigurătorilor, respectiv în Registrul brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare;

b) denumirea asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare, însoțită de forma juridică;

c) adresa sediului social;

d) codul unic de înregistrare, atribuit de Ministerul Finanțelor Publice;

e) codul privind identificatorul persoanei juridice - codul LEI;

f) numărul de ordine în registrul comerțului;

g) data și numărul autorizației de funcționare emise de către A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

h) clasele de asigurare autorizate, în cazul asigurătorilor și reasigurătorilor;

i) extinderea activității pe teritoriul statelor membre, în baza dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii;

j) data radierii din secțiunea A;

k) observații.

(2) La rubrica "observații" prevăzută la alin. (1) lit. k) se menționează, pentru asigurători, situațiile de interzicere temporară sau definitivă, totală sau parțială, a exercitării activității de asigurare și/sau de reasigurare, pentru una sau mai multe clase de asigurare, iar pentru brokerii de asigurare și/sau de reasigurare, interzicerea temporară sau definitivă a activității; de asemenea se menționează situațiile de retragere, totală sau pentru una sau mai multe clase de asigurare, a autorizației de funcționare, de redresare financiară, lichidare, faliment, fuziune, divizare, precum și alte situații similare.

Art. 4. -

(1) Înmatricularea asigurătorilor, reasigurătorilor și brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare în registrele special constituite se face în ordinea cronologică a autorizării acestora de către A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Editarea Registrului asigurătorilor-reasigurătorilor și Registrului brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare este efectuată în două secțiuni:

a) secțiunea A;

b) secțiunea B.

(3) Secțiunea A a Registrului asigurătorilor-reasigurătorilor cuprinde asigurătorii și reasigurătorii care dețin, în condițiile legii, o autorizație de funcționare emisă de A.S.F., iar secțiunea B cuprinde, în ordine cronologică, asigurătorii și reasigurătorii a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizației de funcționare; asigurătorii supravegheați conform părții a II-a din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare sunt înscriși în rubrici distincte ale celor două secțiuni.

(4) Secțiunea A a Registrului brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare cuprinde brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care dețin, în condițiile legii, o autorizație de funcționare emisă de A.S.F./Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar secțiunea B cuprinde, în ordine cronologică, brokerii de asigurare și/sau de reasigurare a căror înregistrare a fost radiată ca urmare a retragerii autorizației de funcționare.

Art. 5. -

Numărul de înmatriculare al asigurătorilor și reasigurătorilor are următoarea structură alfanumerică: RA-000.

Art. 6. -

Numărul de înmatriculare al brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare are următoarea structură alfanumerică: RBK-000.

Art. 7. -

(1) A.S.F. comunică fiecărui asigurător, reasigurător și broker de asigurare și/sau de reasigurare numărul și data înmatriculării în registrele prevăzute la art. 1.

(2) Comunicarea se face în termen de 10 zile de la data autorizării funcționării acestora pentru asigurătorii, reasigurătorii și brokerii nou-autorizați.

Art. 8. -

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Art. 9. -

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.101/2003 pentru punerea în aplicare a Normelor privind registrul asigurătorilor și brokerilor de asigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 17 februarie 2003.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
Mișu Negrițoiu

București, 23 decembrie 2015.

Nr. 29.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...