Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 4087/2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 4.087/2.069

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

În temeiul prevederilor art. 495 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice și viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emit următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă formularul tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexă, după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea Anexa
1. Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/ nerezidențiale/cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice MODEL 2016
ITL-001

(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele și taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de organele fiscale locale se codifică cu "Model 2016", grupa de litere "ITL" și cifrele "001", care reprezintă elementele de identificare a formularului tipizat.

Art. 2. -

(1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1 se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin.

(2) Organele fiscale locale, în condiții de autonomie locală și de eficiență economică, pot opta pentru achiziționarea formularului tipizat ori pot imprima acest formular utilizând sistemele informatice proprii.

(3) Organele fiscale locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularului tipizat pe pagina respectivă, astfel încât acesta să poată fi consultat și imprimat de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.

Art. 3. -

Organele fiscale locale gestionează informațiile din formularul prevăzut la art. 1, depus de contribuabili.

Art. 4. -

Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului București, ai orașelor și ai comunelor.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile Dîncu

ANEXĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...