Guvernul României

Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicațiile de plată nr. 40 și 41 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU) din 23.12.2015

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

I. Indicatori

Metodologia are în vedere stabilirea unor indicatori aferenți cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115, certificate Comisiei Europene prin aplicațiile de plată nr. 40 și 41, după cum urmează:

a) valoarea totală a cheltuielilor incluse de Autoritatea de Management pentru POSDRU în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană prin aplicațiile de plată nr. 40 și 41, diminuate cu sumele amânate la certificare de către Autoritatea de certificare și plată în baza prevederilor art. 19 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) valoarea cheltuielilor menționate la lit. a), care au fost incluse în eșantionul stabilit de Autoritatea de audit pentru auditul de operațiuni care a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că aplicațiile de plată nr. 40 și 41, transmise Comisiei Europene, sunt corecte;

c) valoarea totală a cheltuielilor neeligibile aferente creanțelor bugetare constituite de Autoritatea de Management pentru POSDRU ca urmare a identificării unor abateri de la reglementările naționale și europene în vigoare, cu excepția celor referitoare la fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili, recuperate de la debitori și deduse de către Autoritatea de certificare și plată din Aplicația de plată nr. 41.

II. Modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv (SD)

SD = (a - b) * 5,14% - c,

unde 5,14% reprezintă rata de eroare extrapolată stabilită de către Autoritatea de audit în urma auditului de operațiuni care a avut ca obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile că aplicațiile de plată nr. 40 și 41 transmise Comisiei Europene, prin Raportul de audit nr. 62.178/AP/25.11.2015, sunt corecte.

III. Reguli de aplicare

a) Calculul sumelor care se deduc procentual definitiv se efectuează distinct, la nivel de axă prioritară, pentru cheltuieli totale eligibile și publice, în lei și în euro.

b) În scopul evitării unei duble corecții, pentru cheltuielile cărora li s-a aplicat procentul de corecție de 5,14, Autoritatea de certificare și plată nu va mai deduce debitele recuperate, cu excepția debitelor din fraudă, conflicte de interese, proiecte/parteneri neeligibili.

c) În vederea aplicării corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană aferente aplicațiilor de plată nr. 40 și 41, Autoritatea de certificare și plată deduce și sumele reprezentând implicațiile financiare ale constatărilor formulate de Autoritatea de audit prin Raportul de audit nr. 62.178/AP/25.11.2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...