Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere complexitatea domeniului reglementat prin Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, termenele foarte scurte și insuficiente pentru elaborarea normelor de aplicare a legii și pentru înființarea comisiilor de insolvență la nivel central și teritorial,

luând în considerare, pe de o parte, impactul financiar asupra bugetului de stat și, pe de altă parte, imposibilitatea de a asigura funcționarea comisiilor de insolvență cu resursele financiare și umane existente,

având în vedere imposibilitatea materială a înființării imediate a unor structuri prevăzute în Legea nr. 151/2015, dată fiind necesitatea operării unor modificări funcționale și organizatorice la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a dezvoltării unei baze umane solide, care să constituie premisele funcționării unui sistem sustenabil în materia insolvenței persoanei fizice,

ținând cont că, potrivit Legii nr. 151/2015, trebuie înființate 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial, precum și o comisie de insolvență la nivel central, fiind necesar să se creeze o nouă structură pentru care trebuie alocate resurse, pentru a putea funcționa,

în condițiile în care, la nivelul administrației publice, resursele actuale sunt, uneori, insuficiente pentru a asigura desfășurarea activității curente în mod adecvat, este imposibil ca acestea să susțină funcționarea unei noi structuri.

Întrucât un sistem care să funcționeze în întreaga țară, care să asigure corectitudinea și transparența, nu poate fi creat până la data de 26 decembrie 2015, data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015, conform art. 93 teza întâi din lege, cu atât mai mult cu cât Legea nr. 151/2015 nu cuprinde reglementări cu privire la toate aspectele necesare funcționării sistemului, unele aspecte trebuind reglementate ulterior adoptării acesteia,

având în vedere că, la nivelul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, s-a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 151/2015 ca urmare a consultărilor cu toți factorii interesați ministere, corpurile profesionale, asociațiile profesionale, reprezentanții debitorilor - astfel încât să se asigure un cadru legal eficient și coerent, care să ajute la implementarea în mod optim a Legii nr. 151/2015,

deoarece intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 este condiționată de existența structurilor care să asigure cadrul indispensabil pentru desfășurarea procedurii insolvenței,

întrucât neadoptarea, în regim de urgență, a măsurilor propuse prin prezenta ordonanță de urgență ar determina imposibilitatea aplicării procedurii administrative de insolvență pe bază de plan de rambursare și a procedurii simplificate de insolvență, în condițiile inexistenței, respectiv subdimensionării structurilor administrative de implementare a acestei proceduri,

ținând cont de faptul că neprorogarea termenului de intrare în vigoare ar genera disfuncționalități importante în activitatea de înfăptuire a justiției, prin raportare la procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active, cu consecințe grave pe planul respectării exigențelor dreptului de acces la justiție și de derulare a procesului în termen rezonabil, este necesară prorogarea intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Reviste (1)

Termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 93 teza întâi din Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 26 iunie 2015, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului
și relațiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
p. Președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor,
Mihaela Irina Ionescu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 23 decembrie 2015.

Nr. 61.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...