Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate | Lege 318/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Atribuții privind bunurile indisponibilizate -
SECȚIUNEA a 3-a
Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate

Art. 29. -

(1) Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute de art. 2521 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal se stabilește prin protocolul privind procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate, prevăzut la art. 4 alin. (2).

(3) În baza informațiilor gestionate prin sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția poate propune, din oficiu, procurorului, judecătorului de drepturi și libertăți sau instanței de judecată inițierea procedurii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.

(4) Agenția este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 2521-2524 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

(5) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se realizează:

a) de către Agenție, prin licitație publică;

b) de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice;

c) prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit procedurilor proprii;

d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.

(6) Directorul general al Agenției decide asupra uneia din modalitățile de valorificare enumerate la alin. (5), în conformitate cu metodologia de lucru privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate. Metodologia de lucru este avizată de Consiliu și se aprobă prin ordin comun al ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice. Puneri în aplicare (1)

(7) În vederea stabilirii prețului la care se valorifică bunurile prevăzute la alin. (1), Agenția poate angaja evaluatori autorizați, în condițiile legii. În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. b) -d), bunurile se valorifică la prețul stabilit de Agenție, conform metodologiei de lucru prevăzute la alin. (6).

(8) În cazul în care bunurile nu se vând în termen de 6 luni de la comunicarea dispoziției prevăzute la alin. (1), Agenția informează procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată.

Acesta este un fragment din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 318/2015:
Atribuții privind sumele de bani indisponibilizate
Atribuții privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate
Atribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate
Atribuții privind imobilele sechestrate
;
se încarcă...