Art 1 | Lege 346/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2015, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2016, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. reglementări privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;

4. modificarea art. 11 al capitolului II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacității de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2001, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8. modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.

II. Dezvoltare regională și administrație publică:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

3. modificarea și completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată;

4. stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

5. măsuri referitoare la eficientizarea activității unor structuri ale administrației publice centrale și întreprinderi publice cu capital de stat, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

III. Justiție:

1. reglementări privind statutul personalului de probațiune;

2. modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Muncă și protecție socială:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată;

2. aprobarea plății cotizației anuale de participare a României, în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare.

V. Agricultură, dezvoltare rurală și mediu:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

VI. Comunicații și societate informațională:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010;

2. stabilirea tarifului de utilizare a Sistemului electronic de achiziții publice, conform legislației privind achizițiile publice.

VII. Transporturi:

1. modificarea art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată, cu modificările ulterioare;

4. modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare;

5. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

6. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.

VIII. Cultură:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare;

3. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare.

IX. Educație și cercetare științifică:

- măsuri privind asigurarea eticii și a bunei conduite în domeniile educației, cercetării științifice, dezvoltării tehnologice și inovării.

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Acesta este un fragment din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 346/2015:
Art 1
Art 2
;
se încarcă...