Art I | Lege 327/2015

Acesta este un fragment din Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, cu următoarea modificare:

- La articolul 5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat."

Acesta este un fragment din Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 327/2015:
Art I
Art II
;
se încarcă...